Kütle ve ağırlık nedir?

İnsanoğlu, mekanik denilen hareket bilimini ve onun sıcaklığa uzantısı olan termo dinamiği ancak son zamanlarda geliştirip, anlamaya başladı.

Kütle ve ağırlık nedir?

Bir cismin kütlesi, bulunduğu yere , sıcaklığa ve basınca bağlı değildir. Cisimler serbest bırakıldıklarında yere doğru düşmelerinin sebebi , yerin cisme uyguladığı çekim kuvvetidir.

Ağırlık: Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık G ile gösterilir. Birimi Newton veya dyn dir.Ağırlık birimi ile kuvvet birimleri aynıdır. Ağırlık vektörel veya yönlü bir büyüklüktür. Kütle ise skaler veya yönsüz bir büyüklüktür. G=m . g g = 9,81 m/s2 g @ 10 m/s2 g = 1000 cm/s2 g Yer çekim ivmesi (yer çekim sabiti) Örnek : Kütlesi 5 kg olan cismin ağırlığı ne kadardır. (g=10) Çözüm : G = m . g =5 . 10 = 50 Newton Bir cismin ağırlığı bulunduğu yere göre değişir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ağırlık artar. Yeryüzünden yükseklere doğru çıkıldıkça yerin çekim kuvveti azalır.

Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Kütle ve ağırlık birbirinden farklıdır. Bir cismin kütlesi yeryüzünde Ay'da yada başka bir gezegende tartılırsa hep aynı sonuç bulunur.Aynı cismin ağırlığı farklı yerlerde ölçüldüğünde farklı sonuçlar bulunur. Örnek : Yeryüzünde 50 Newton olarak ölçülen bir cisim başka bir gezegende 150 Newton olarak ölçülüyorsa o gezegenin çekim ivmesi ne kadardır. (gyer=10 m/s2 ) Çözüm : Gyer=m . gyer 50 = m . 10 m = 50 / 10 = 5 Kg Gezegen = m . gezegen 150 =5 . gezegen gezegen=150 / 5 =30 m/s2 olur. Veya ( m = Gyer = Ggezegen 50 / 10 =150 / ggezegen ggezegen = 30 bulunur gyer ggezegen Öz Ağırlık : Bir maddenin birim hacminin ağırlığına denir. Öz Ağırlık = Ağırlık / Hacim = G / V Newton'un Genel Çekim Kanununa göre her hangi iki cisim birbirini kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılı aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı bir kuvvetle çeker. F = G.m1.m2 G = 6,67 . 10-11 N.m2/ kg2 (çekim sabiti) R2 Kütlenin Ölçülmesi Kütle ölçümünde eşit kollu terazi kullanılır. Bilinen en eski terazi Mısır'da M.Ö. 5000'lere ait bir mezarda bulunmuştur. Eşit Kollu Terazi Terazi dengede ise Sol taraftaki toplam kütleler=Sağ taraftaki toplam kütleler [ Binici (Sürgü) genellikle sağ tarafta bulunur.Sol tarafta bulunmaz diye bir kural da yoktur , aynı anda her ikisinde de bulunabilir...Binici kefeye en yakın iken kaç grama denk gelmişse binicinin her bölme aralığı veya duyarlılığını bulmak için bölme sayısına böleriz. ] Örnek1 :Eşit kollu bir terazinin sol kefesine M kütlesi sağ kefesine 19 gramlık kütle konuluyor.0,1 grama duyarlı sağ koldaki binici 7. bölmede olduğunda denge sağlandığına göre M kütlesi kaç gramdır Çözüm1: M=19 + 7 . 0,1 =19 + 0,7 = 19,07 gram Örnek2 :Bir eşit kolu terazinin sağ kefesine M kütlesi sol kefeye 17 gramlık bir kütle konuyor.

BİZE ULAŞIN