Avrupa'da yönetici eğitimi nedir?

Rekabetin giderek kızgınlaştığı bir piyasada, şirketler konumlarını sürdürebilmek için artık eğitime yeterli, tutarlı ve uzun vadeli yatırım yapma gereğini kavramaktadırlar.

Avrupa'da yönetici eğitimi nedir?

Bu yüzden dünya üzerindeki tüm büyük şirketlerde eğitime çok büyük önem vermektedirler. Eğitim uygulamalarına ve değerlendirmesine ilişkin geniş bir literatür bulunmakla birlikte, üst düzey yöneticilerine sunulan kısa kurslara ilişkin bir rehber bulunmamaktadır.

Bu elkitabı, Avrupa'daki kısa yönetici programlarına ilişkin ilk özet rehberdir. Bu alanın genişliği dikkate alındığında, bu elkitabının seçici olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Okurlara belli bir yerde nelerin bulunduğunu değil, neyin iyi olduğunu söylemektedir. Maddelerin tümü, doğrudan ilgili eğitim kurumu tarafından sağlanan malzemeye veya kurumun personeli tarafından sağlanan bilgiye dayanmaktadır.

İş dünyası her zamankinden daha hızlı değişmektedir. Son radikal siyasal değişimler iş dünyası üzerinde doğrudan bir etki yapmıştır: Yeni Avrupa pazarı, Doğu Avrupa ve APS'nin hepsi etkili olmuştur. Çevreye ilişkin kaygılar siyasal alan kadar iş dünyasında da giderek daha fazla hesaba katılmaktadır. Üst düzey yöneticiler, bugün artık sürekli olarak değişen kale direklerinin olduğu bir sahada oynamaktadırlar. Yeni teknoloji, yeni bilgi sistemleri, yeni yönetim teknikleri, yeni yasalar hep becerileri güncelleştirmek için sürekli bir ihtiyacı ortaya çıkarmaktadırlar. Yeni onyıl işletmenin ve yönetimin önceliklerinde önemli değişiklikleri başlatmıştır.

Şirketler değişim yönetiminin en önemli önceliğe sahip olduğunu kavramakta ve bütçelerinin giderek artan bir bölümünü eğitime harcamaktadır. Eğitim kurumları da bu gelişmelerin kendi programlarına yansıması gerektiğinin farkındadırlar; çoğu eğitim gereksinimlerini belirlemek için önemli boyuta piyasa araştırması yapmaktadırlar.

EL KİTABININ KULLANILMASI: Kitabın her bölümü yönetimim farklı bir yönünü ve fonksiyonel alanını ele almaktadır. Her bölümün başında, her programın hitap ettiği yönetim düzeyini özetleyen ve böylece bir yöneticinin kullanabileceği kursları belirlemesini kolaylaştıran bir tablo yer almaktadır. Daha sonra programlar, bunları sunan kurumlara göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 2. bölüm genel yönetim programlarını ele almaktadır.

Bu bölüm üç kesime ayrılmıştır:Birinci kesim genel olarak üst düzey yöneticileri için ileri yönetim eğitimi sağlayan genel yönetim programlarını ele almaktadır. Diğer iki kesim genel yönetimin daha spesifik alanlarını ele almaktadır: Strateji oluşturma ve proje yönetimi. 3. bölümde fonksiyonel programlar incelenmiştir. Burada beş ana kesim bulunmaktadır: İnsan kaynakları yönetimi, üretim ve teknoloji, finansman ve muhasebe, pazarlama ve satış yönetimi ve çevre yönetimi. 4. Bölüm Euro yöneticiler için bir bölüm olarak tanımlanabilir.

BİZE ULAŞIN