Kamu gelirleri nelerdir?

Devlet veya diğer kamu kuruluşlarının kamu ihtiyaçlarından doğan harcamaları karşılamak amacıyla gerek vergilendirme yetkisine dayanarak, gerekse özel, mülk ve teşebbüsleri dolayısıyla elde ettikleri bütün değerlerdir.

Kamu gelirleri nelerdir?

Devletin yüklenmiş bulunduğu görevleri gerçekleştirebilmesi için gelire ihtiyacı
vardır. Bu ihtiyaç devletin çeşitli kuruluşları aracılığıyla farklı kaynaklardan sağlanır. Devlet; mali, sosyal ve ekonomik nitelikteki fonksiyonlar görmektedir. Bu fonksiyonların yerine getirilmesi önemli finans kaynakları gerektirir.

Devletin yüklendiği fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla, anayasal sınırlar içersinde başvurduğu ve değerlendirdiği çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirlerin tümüne kamu gelirleri denilmektedir . Kapsam ve nitelikleri itibarıyla değerlendirilmektedir:
Kapsam bakımından Kamu gelirleri;


Geniş anlamda kamu gelirleri; fiskal kurumlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirlerini içermektedir.
Dar anlamda kamu gelirleri ise; merkezi yönetimin çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirleri ifade etmektedir.
Nitelikleri itibarıyla değerlendirildiğinde ise;
Geniş anlamda kamu gelirleri; cebri nitelikte olsun veya olmasın tüm gelir kaynaklarından elde edilen gelirleri içermektedir.
Dar anlamda kamu gelirleri ise; devletin sadece cebir unsuru altında elde ettiği gelir kaynaklarını kapsamaktadır .

KAMU GELİRLERİNİN TÜRLERİ


Kamu kesimi çeşitli biçimlerde gelir sağlamakta olup; kamu kesiminin gelir kaynakları ya da kamu gelirlerinin çeşitleri şöyledir :


•Vergi
•Resim
•Harç
•Şerefiye
•Parafiskal gelirler
•Para ve vergi cezaları
•Fon gelirleri
•Zorunlu Borçlanma (Borçlanma gelirleri)
•Para basımı
•Mali tekeller
•Diğer kamu gelirleri


A-VERGİ: Vergi, devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla toplamı,
meydana getiren kişi ve kurumlardan ödeme güçlerine göre karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir. Vergi şüphesiz kamu gelir türlerinin en önemlisi ve başta gelenidir.

BİZE ULAŞIN