Toplantı yönetimi nedir?

Çağımızda birey merkezli yönetim artık geçerliliğini yitirmiş ve takım düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. Buradan hareketle toplantı yönetimi katılımcı bir yönetim olarak tarif edilmektedir. Bu, yöneticinin karar alınırken ve uygularken ekibiyle birlikte hareket etmesi ve başarı ya da başarısızlığı ekibiyle paylaşması demektir. Toplantı işletme üyelerinin yaratıcılığına gereksinim duyulduğu için yapılmalıdır.

Toplantı yönetimi nedir?

Kurumların hedefleri doğrultusunda etkin bir araç olan toplantının tüm boyutlarıyla, "Teknik, sosyal, iletişimsel ve zaman" faydasını en büyüklemektir.


1. Giriş
2. "Neden Etkin Toplantı" Kavramının Önemi
3. Çatışma Yönetimi
4. Toplantı Lideri / Yöneticisi
5. Toplantı Gündemi
6. Katılımcıların özellikleri


Toplantıları; insanların işyerinde iletişimlerini sağladıkları ortak yöntemlerden biridir diyebiliriz.
Toplantılar bir nevi iletişimdir. Karşılıklı diyaloglarda bazen karşımızdakilerin yüz ifadesinin değiştiğini, kimi zaman kaşlarının çatıldığını, kimi zaman düşüncelere daldığını veya kimi zaman gülümsediğini gözleriz. Bu yön ve düşünce ifadelerine göre de davranışlarımıza yeni bir yüz verir, olumlu yada olumsuz tepkiler gösteririz. Kimi zaman da susarız. Susmakta bir iletişim biçimidir. İletişimsizlik mümkün değildir. İnsanlara sözlerle veya beden diliyle mesaj ulaştırırız. Bu sonuçlar doğrultusunda davranışlarımıza farklı bir yön veririz.


Kimi zaman hiç unutulmadık bir tepki ile karşılaşabiliriz. Başarılı bir iletişim için davranışlarımızdaki karmaşıklığı kontrol altına almamız gerekir. İletişimde karşımızdaki kişilere verdiğimiz tepki, aldığımız veya algıladığımız yanıtlar değişik ipuçlarının gözlemlenmesi ile anlam kazanır. Beden dili tutum ve davranışlar, kullanılan kelimeler, ifadeler ve ses tonu vb. sözü geçen ipuçlarının sadece bazılarıdır. Bu algıladığımız düzenli geribildirim doğrultusunda davranışları duruma göre uyarlama becerisidir.

İnsanlar kariyerleri geliştikçe daha çok toplantıya katılırlar. Yapılan araştırmalarda; bazı yöneticilerin toplam çalışma sürelerinin yüzde 90'lık kısmının toplantılarda geçtiği görülmektedir. Bununla birlikte aynı araştırma, bir çok yöneticinin ise katıldıkları toplantı sürelerini zaman tuzağından başka bir şey olarak görmediklerini göstermektedir.

BİZE ULAŞIN