Sanayi üretimi % 20.9 geriledi

Mart ayında sanayi üretimi yüzde 20.9 geriledi.

Cuma 08.05.2009 00:00
Son Güncelleme: Cuma 08.05.2009 11:22
ABONE OL
Sanayi &üretimi Mart ayında, bir &önceki yılın aynı ayına g&öre y&üzde 20,9 d&üş&üş g&österdi. Sanayi &üretimi, 2008 yılı Mart ayında y&üzde 2,6 artmıştı.

T&ürkiye İstatistik Kurumu (T&ÜİK), 2009 yılı Mart ayı Sanayi &Üretim Endeksi sonu&çlarını a&çıkladı.
Sanayinin alt sekt&örleri incelendiğinde, 2009 yılı Mart ayında, bir &önceki yılın aynı ayına g&öre madencilik ve taş ocak&çılığı sekt&ör&ü endeksi y&üzde 9,7, imalat sanayi sekt&ör&ü endeksi y&üzde 23,5, elektrik, gaz ve su sekt&ör&ü endeksi ise y&üzde 3,3 geriledi.

Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına g&öre, 2009 yılı Mart ayında, bir &önceki yılın aynı ayına g&öre en y&üksek d&üş&üş y&üzde 42,2 ile sermaye malı imalatında g&ör&üld&ü.

S&öz konusu sınıflamaya g&öre diğer gruplar incelendiğinde, dayanıklı t&üketim malı imalatının y&üzde 28, aramalı imalatının y&üzde 22,2, dayanıksız t&üketim malı imalatının y&üzde 8,9 ve enerji &üretiminin y&üzde 6,5 oranında d&üşt&üğ&ü g&özlendi.

EN Y&ÜKSEK D&ÜŞ&ÜŞ MOTORLU KARA TAŞITLARI &ÜRETİMİNDE

İmalat Sanayi &Üretim Endeksi alt gruplarının Mart ayında, 2008 yılı aynı ayına g&öre y&üzde değişim oranları incelendiğinde, en y&üksek d&üş&üş oranı y&üzde 53,1 ile Motorlu Kara Taşıtı, R&ömork ve Yarı R&ömork İmalatında ger&çekleşti. Bunu, y&üzde 41,8 ile B&üro Makineleri ve Bilgisayar İmalatı ve y&üzde 40,7'lik d&üş&üşle Kok K&öm&ür&ü Rafine Edilmiş Petrol &Ür&ünleri İmalatı takip etti.

ALT GRUP

Alt grupta yer alan kalemlerden tekstil &ür&ünleri imalatında y&üzde 20,4, gıda &ür&ünleri ve i&çecek imalatında y&üzde 4,8, ana metal sanayinde y&üzde 27, kimyasal madde ve &ür&ünleri imalatında y&üzde 6,3 d&üş&üş g&özlendi.

Derinin tabaklanması ve işlenmesinde y&üzde 15,8, mobilya imalatı b.y.s diğer imalatlar y&üzde 32,9, b.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatında y&üzde 32,8, b.y.s makine ve te&çhizat imalatında y&üzde 28,6, makina ve te&çhizat hari&ç metal &ür&ünleri imalatında y&üzde 29,7, plastik ve kau&çuk &ür&ünleri imalatında y&üzde 23,6, metalik olmayan diğer mineral &ür&ünler imalatında y&üzde 23,6, kimyasal madde ve &ür&ünleri imalatında y&üzde 6,3, giyim eşyası imalatında y&üzde 18,6 gerileme g&özlendi.

İmalat sanayi alt kalemlerinde artış g&özlenenler, y&üzde 13,5 ile t&üt&ün &ür&ünleri imalatı oldu.
Aylık bazda bakıldığında, Mart'ta toplam sanayi &üretimi y&üzde 20,9 geriledi.

Mart'ta imalat sanayindeki azalma y&üzde 23,5, madencilik sekt&ör&ündeki azalma y&üzde 9,7 oldu. Elektrik, gaz ve su sekt&ör&ünde ise y&üzde 3,3 gerileme meydana geldi.