İşte enerjinin yeni yol haritası

Pazar 10.05.2009
ABONE OL
-Yerli kaynakların payı kurulu güç içinde en az % 70, üretimde en az % 55 olacak.
-Linyit kaynakları 2018 yılına kadar elektrik enerjisi üretim amacıyla kullanılacak.
-Elektrik üretiminde nükleer santralların payı 2020'ye kadar asgari % 8 hedefleniyor.
-Yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının 2020 yılına kadar en az % 25 düzeyinde olması planlanıyor.
-Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için alınacak tedbirler ile elektrik üretiminde doğalgazın payının 2020 yılına kadar % 30'un altına düşürülecek.
-Dengeleme ve uzlaştırma mekanizması esas olarak muhafaza edilecek ve mekanizmanın etkin bir biçimde uygulanması sağlanacak.
-Sektördeki büyük tüketicilerin ihtiyaçlarının tamamını, üreticiler ile yapılacak ikili anlaşmalarla temin etmeleri esas olacak.