Euromoney’e göre en iyisi AXA Sigorta

Çarşamba 20.05.2009
ABONE OL
EKONOMİ dergisi Euromoney yapt› ğ› araşt›rmaya göre, AXA Sigorta 5 kategorinin 4'ünde ödüle lay›k görüldü. AXA Sigorta 'En ‹yi Sigorta şirketi' ana kategorisinde ödül alman›n yan› s› ra, 'En Yarat› c› Sigorta şirketi', 'En ‹yi Fiyatlama Yapan Sigorta şirketi' ve 'Hasar› En ‹yi Çözümleyen Sigorta şirketi' olmak üzere toplam 4 kategoride ödüle lay›k görüldü. AXA Sigorta CEO'su Cemal Ererdi yapt› ğ› değerlendirmede "Euromoney'nin ödülü bizi çok onurland›rd›. Euromoney'nin Türkiye'de AXA Sigorta'y› 5 kategorinin 4'ünde ödüle lay› k görmesi rakipsizliğimizin bir kan› t› d›r. Yönetim kurulu üyelerimize, çal› şanlar› m› za, acentelerimize ve sigortal› lar› m› za çok teşekkür ederim" de