Genetiği değiştirilen ürüne kapı açılıyor

Salı 02.06.2009
Güncelleme: Salı 02.06.2009
ABONE OL
Hükümet dünya genelindeki gıda açığı ve tarım sektörünün Türkiye ekonomisi açısından önemini dikkate alarak 3 önemli yasa tasarısını gündemine aldı. Bakanlar Kurulu' nda, Tarım ve Gıda Bakanlığı kurulması, genetiği değiştirilmiş bitkilere izin verilmesi ile veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem güvenliğini düzenleyen kanun tasarıları imzaya açıldı. Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan; Tarım Planı ile de isteyen istediği ürünü üretemeyecek. İmzaya açılan Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki yasa tasarısına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı statik bir bakanlık yerine, daha dinamik teşkilat yapısına kavuşacak. 5 olan müsteşar yardımcısı sayısı 2'ye, 15 alt birim 10'a düşürülüyor. 25 genel müdür yardımcılığı, 187 şube müdürlüğü, 119 adet il müdür yardımcılığı, 12 adet araştırma enstitüsü müdür yardımcılığı ise kaldırılıyor.

HAZİNE YÜKÜ AZALTILACAK
İmzaya açılan bir diğer yasa tasarı olan Ulusal Gıda Güvenliği ile de genetiği değiştirilmiş bitkilere izin verilmesinin önü açılıyor. Değişik seviyelerde bilimsel elekten geçen genetiği değiştirilmiş bitkiler, üretim hakkı elde edilecek. Tarım Bakanlığı'nca hazırlanan, Türkiye'de tarım havzaları üretim ve desteklemeleri adı altında yeni Tarım Planı Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. 2009'un ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulacak eylem planı ile tarım planları, ürün çeşitliliği, stratejik ürün üretimi ile üreticinin kârı artırılacak, isteyenin istediği ürünü üretmesine imkân verilmeyecek. Böylece destekleme alımları kaynaklı Hazine yükü azalacak.

KAT İRTİFAKI DA DEĞİŞİYOR
Bakanlar Kurulu'nda Bayındırlık ile Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme de görüşüldü. Yeni düzenlemeyle bürokratik işlemler ve kat mülkiyetine geçişte istenilen belgeler azaltılıyor, re'sen kat mülkiyetine geçiş imkanı getiriliyor. Böylelikle, devletin harç ve vergilerden önemli miktarda gelir sağlaması öngörülüyor. Mevcut düzenleme kat irtifakı tapusu olanların, 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçişini gerektiriyor. Bu süre de 28 Kasım 2009'da doluyor. Bu sürede kat mülkiyetine geçmeyenler 1000 TL ceza ödeyecekti.

4 KRİTİK KARAR
1- Tarım ve Gıda Bakanlığı kuruluyor.
2- Genetiği değiştirilmiş bitkilere izin veriliyor.
3- Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem güvenliği kanunu çıkarılıyor.
4- Yeni tarım planına göre isteyen istediği ürünü üretemeyecek.