DASK'ın kapsamı genişletiliyor

Çarşamba 04.06.2009
Güncelleme: Perşembe 04.06.2009
ABONE OL
BORSACILAR arasında, Meclis'te bulunan "Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı" en kısa zamanda yasallaşacağına yönelik söylenti kulaktan kulağa yayıldı. Tasarı ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kurumsal yapısının genişletilmesi öngörülüyor. Tasarı yasalaşırsa, halen zorunlu deprem sigortası teminatı sunan DASK, deprem, yer kayması, fırtına, dolu, don gibi doğal afetler ile terörizm riskine karşı da teminat sunabilecek. Hazine'nin hazırladığı tasarı, zorunlu deprem sigortası kapsamındaki bütün binaları sigorta güvencesi altına almayı amaçlıyor. Ancak tasarı daha Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine bile gelmedi.