Türkiye sendikal ihlalden 'kara liste'de

Cuma 06.06.2009
ABONE OL
ULUSLARARASI Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinin ihlali nedeniyle Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelecek 25 ülke belirlendi. Türkiye, ILO'nun 87 sayılı Sendika Kurma ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi'ne ilişkin ihlaller nedeniyle gündeme alındı. Türkiye ile Belarus, Kolombiya, Etiyopya, Guatemala, Pakistan, Filipinler de aynı sözleşmeden gündeme gelecek. Türk-İş Dış İlişkiler Uzmanı Uğraş Gök, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması açısından ilerleme sağlanamadığı için Türkiye'nin gündeme alındığını söyledi. "Özel paragraf'' ya da "kara liste'' diye adlandırılan mekanizma, prestij kaybı olarak nitelendiriliyor.