İkinci istihdam paketi yolda

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, ekonomik krize karşı alınmış tedbirlere ilave olarak, istihdam konusunda ikinci bir paket üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Perşembe 18.06.2009 12:10
Güncelleme: Perşembe 18.06.2009 12:11
ABONE OL
Yılmaz, CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, ekonomik krizin etkilerine ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de küresel krizin etkileriyle sanayi kapasite kullanım oranlarının düştüğünü, birçok şirketin kapandığını ve işten çıkarmaların yaşandığını belirten Yılmaz, krizin etkisiyle kapanan işletme sayısında, 2008 yılında diğer yıllara oranla artış olduğunu bildirdi.

Yılmaz, 2009'un ilk 3 ayında kapanan işletme sayısının 11 bin 136 olduğunu, bu rakamın 2008'in aynı döneminde 17 bin 146 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, 2008'in işletmeler için oldukça zor bir dönem olduğunu kaydetti. Yılmaz, 2006 yılında kapanan şirket, kooperatif ve işyeri sayısının 32 bin 813, 2007 yılında 33 bin 549, 2008 yılında 46 bin 921 ve 2009 yılının ilk 3 ayında da 11 bin 136 olduğunu belirtti.

Türkiye'de, krizin etkilerini en aza indirebilmek ve ekonomiyi canlandırabilmek için 2008'in ikinci yarısında itibaren alınan ve uygulamaya konulan tedbirler hakkında da bilgi veren Yılmaz, kamu alt yapı harcamalarının artırıldığını, istihdam paketi kapsamında (kısa çalışma ödeneğinin yüzde 50 artırılması, bu ödenekten yararlanma süresinin 3 aydan 6 aya çıkarılması gibi) tedbirler alındığını, yurt içi talebi ve üretimi canlandırmaya yönelik vergi indirimleri yapıldığını anımsattı.

KOBİ'lere ve ihracatçı firmalara finansman desteği sağlandığını, yerel yönetimlere merkezi yönetim bütçesinden aktarılan kaynakların artırıldığını, Merkez Bankasının gerekli tedbirleri aldığını belirten Yılmaz, 2008 yılında kriz önlemlerinin maliyetinin 8,6 milyar TL olduğunu bildirdi.

Yılmaz, bu maliyetin, 2009 yılında 30 milyar TL, 2010 yılında ise 15 milyar TL olacağının tahmin edildiğini ifade ederek, bu tedbirlere ilave olarak istihdam konusunda ikinci bir paket üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yılmaz, şöyle devam etti:

''Bu paket, genel olarak toplum yararına çalışma ve iş kurma programları ile il istihdam ve mesleki eğitim kurullarının daha etkin çalıştırılması yoluyla istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasını kapsamaktadır. Bunların yanı sıra KOBİ'erin finansman ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.''

BİRÇOK DEV ŞİRKET KAMU DESTEĞİYLE AYAKTA TUTULMAYA ÇALIŞILMAKTA''


Yılmaz, ekonomik krizde fabrikası ya da iş yeri kapanan kişileri, ''iş bilmez ve başarısız'' olarak değerlendirilip değerlendirmediklerine ilişkin soruya verdiği yanıtta, finans piyasasında başlayan küresel krizin kısa sürede reel sektörü de olumsuz yönde etkilemeye başladığını belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti:

''Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunun 1-10 arası çalışanı olan mikro ölçekli işletme olması, kurumsallaşma düzeylerinin, finansman ve yönetim kapasitelerinin düşük olması gibi nedenlerden ötürü işletmelerimiz daha kırılgan olup kriz dönemlerinde şirket kapanmaları ve işten çıkarmalar daha fazla yaşanmaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz kriz uluslararası bir çok kurumsallaşmış şirketin de aslında krize hazırlıklı olmadığı veya kriz yönetimi konusunda başarılı olmadığını da ortaya koymuştur.

Bu nedenle şu anda birçok dev şirket bulundukları ülkelerde kamu desteğiyle ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Önümüzdeki dönem için tüm işletmelerin bu konularda önlemler almasına ve özellikle KOBİ'lerin yönetim ve finansal yapılarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.''