Türk-İş'ten Gül'e mektup: İşçi kiralama barışı bozar

Pazartesi 30.06.2009
Güncelleme: Pazartesi 29.06.2009
ABONE OL
Türk-İş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, "İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye iade etmesini istedi. Gül'e gönderilen mektupta, Üçlü Danışma Kurulu görüşmelerinde toplantıya katılan 3 işçi konfederasyonun olumsuz görüşüne rağmen konunun ertesi gün aceleyle TBMM'ye getirildiği ve kanunun kabul edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

DİSK RANDEVU İSTEDİ
"Özel istihdam bürolarına verilen istihdam ettiği işçileri kiralama yetkisi, istihdamı artırmayacak, çalışma barışını bozacak, işçilerin örgütlenmesine engel olacak ve işçilerin güvencesiz bir ortamda insan onuruna yakışmayan bir ücret düzeyinde çalıştırılmalarına neden olacaktır." DİSK de, yasa ile modern işçi simsarlığı ve bordro şirketlerinin hayata geçirilerek işgücü piyasasının kuralsızlaştırılacağı ve parçalanacağını öne sürdü. DİSK'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'den, 5920 sayılı kanunu veto etmesinin istendiği belirtilerek, kendisinden randevu talebinde bulunulduğu bildirildi.