"Kiralık işçi uygulaması veto edilsin"

Hak-İş Başkanı Salim Uslu, hükümetin son dönemde iş yasasıyla ilgili yaptığı düzenlemelerin işçi haklarının aleyhine olduğunu söyledi. Uslu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'kiralık işçi' çalıştırılmasına imkân tanıyan düzenlemeyi iptal etmesini talep etti.

Çankaya Köşkü'ne çıkan konferedasyon başkanlarından biri olan Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, hükümeti şikayet etti. Son dönemde iş yasasıyla ilgili yaptığı düzenlemelerin işçi haklarının aleyhine olduğunu belirten Uslu, "5920 sayılı Yasa, 4857 sayılı İş Yasası ile düzenlenmiş işçi haklarını ortadan kaldırır niteliktedir. Bu nedenle mevcut İş Yasası ile çelişmektedir. İş Kanununun bazı maddelerini, Sendikalar Kanunu, kollektif sözleşme hukukunu ve işçilerin örgütlenme hakkını fiilen ortadan kaldıran bu yasanın veto edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Hak-İş Başkanı Uslu, özel istihdam bürolarının mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi kurabilmesi hususunun 24.06.2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 'Üçlü Danışma Kurulu' toplantısının gündeminde bulunmasına rağmen 26 Haziran 2009 tarihinde saat 03:00 sıralarında kanunlaştığını aktardı. Uslu tepkisini şöyle dile getirdi:

"4857 Sayılı İş Kanunu'na 26.06.2009 tarih ve 5920 sayılı yasa ile özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulabilmesine imkan sağlanması ve İşsizlik Sigortası Fonu'nun kuruluş amacı dışına çıkarılması gibi ülkemiz çalışma hayatını yakından ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır. 5920 sayılı Yasa, 4857 sayılı İş Yasası ile düzenlenmiş işçi haklarını ortadan kaldırır niteliktedir. Bu nedenle mevcut İş Yasası ile çelişmektedir. İşçi konfederasyonlarının yaptıkları itirazlar dikkate alınmadan bir emrivaki ile yasa çıkartılması usul yönünden yanlıştır. Üçlü diyalog kültürüne ve geleneğine aykırıdır."

BİZE ULAŞIN