Pasaport ve ehliyete zam

Maliye Bakanlığı pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi değerli kağıtların ücret tarifesini yeniden belirledi.

15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre pasaport çıkarma ücreti 135 TL, nüfus cüzdanı 4.5 TL, sürücü belgesi 60 TL olacak.

Maliye Bakanlığı'nın Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Tebliğe göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 15 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edildi.

Değerli Kağıtlar ve yeni ücret bedeli

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

-Noter kağıtları:

Noter kağıdı 4.90

Beyanname 4.90

Protesto, vekaletname, re'sen senet 9.80

- Pasaportlar 135

-Yabancılar için ikamet tezkereleri 135

- Nüfus cüzdanları 4.50

- Aile cüzdanları 45

- Sürücü belgeleri 60

- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)60

- Motorlu araç trafik belgesi 60

- Motorlu araç tescil belgesi 45

- İş makinesi tescil belgesi 45

- Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3

BİZE ULAŞIN