Sözleşmelilere zam!

Maliye Bakanlığı, memur ve sözleşmelilerin Temmuz zammına paralel olarak belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan personelin ücret tavanlarını da yeniden belirledi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal imzasıyla yayımlanan Genelgeye göre, belediyelerde 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren unvanlar itibarıyla geçerli olan net ücret tavanları, asgari geçim indirimi uygulanmaksızın, 2. yarıda geçerli olan katsayı rakamları dikkate alınarak tespit edilecek.

İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 1 Temmuz'dan sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret belirleyebilecek.

Bu kuruluşlarda kısmı zamanlı olarak istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin ikinci 6 aylık dönemdeki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise görev yaptıkları unvanda devlet memuru olarak çalışanların aylıklarındaki artış dikkate alınacak. Bu durumdaki personele, 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere Haziran ayındaki sözleşme ücretinin yüzde 4,5 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecek.

Asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında gözönünde bulundurulmayacak. Bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde belirlenen tutarlar aşılamayacak.

Bu çerçevede, sözleşmeli personelin net sözleşme ücreti tutarından hareketle aylık brüt sözleşme ücreti hesaplanacak.

2010 YILINDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL

Genelge uyarınca 2009 yılında çalıştırılmış personelden 2010 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar için 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle işten çıkarma işlemi yapılmayacak. Bunların 2010 yılına ilişkin aylık net ücretleri, Ocak 2010'da tespit edilecek ve kendileriyle 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olacak şekilde sözleşme düzenlenecek.

Tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak alınacak meclis ya da yönetim kurulu kararlarında, her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacak.

ÜCRET TAVANLARI

Maliye Bakanlığının belediyelerde çalıştırılan bazı meslek grupları için belirlediği sözleşme ücret tavanları şöyle:

MESLEK GRUPLARI 657 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ
KISMİ ZAMANLI TAM ZAMANLI

------------------- ----------------- ------------- -----------
Avukat 1/1 1.400,32 700,16 1.750,40
Mimar-Mühendis 1/1 1.521,68 760,84 1.902,10
Fizikçi, kimyager,
İstatistikçi, jeolog 1/1 1.382,48 - 1.728,10
Arkeolog 1/1 1.350,80 - 1.688,50
Tekniker 1/1 1.190,52 - 1.488,15
Laborant (Lise dengi)3/1 943,00 - 1.178,75
Pilot 1/1 1.193,65 - 1.492,06
Programcı 1/1 1.038,13 - 1.297,66
Hukuk müşaviri 1/1 1.745,14 - 2.181,43
Mütercim 1/1 965,96 - 1.207,45
Çocuk eğiticisi 1/1 932,08 - 1.165,10
Çocuk eğiticisi 3/1 887,24 - 1.109,05
Sosyolog 1/1 932,08 - 1.165,10
Tabip 1/1 1.445,38 - 1.806,73
Uzman tabip 1/1 1.636,18 - 2.045,23
Diş tabibi 1/1 1.310,42 - 1.638,03
Sağlık teknikeri 1/1 1.133,41 - 1.416,76
Ebe, Hemşire 1/1 1.198,87 - 1.498,59
Sağlık memuru 3/1 987,49 - 1.234,36
Eczacı 1/1 1.251,66 - 1.564,58
Psikolog 1/1 1.198,87 - 1.498,59
Veteriner sağlık tekn.1/1 1.140,14 - 1.425,18

BİZE ULAŞIN