Doğan TV Holding'e ek ihtiyati haciz

Doğan Yayın Holding A.Ş, Halkalı Vergi Dairesi'nin, hazırlatmış olduğu ''bilirkişi raporunu'' da dikkate alarak, bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş hisse senetleri üzerinde ek ihtiyati haciz işlemi tesis ettiğini duyurdu.

Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, Koordinatör Murat Doğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik imzalarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, söz konusu ek ihtiyati haciz ile birlikte, üzerinde ihtiyati haciz işlemi tesis edilen hisse senetlerinin Doğan TV Holding A.Ş sermayesine oranının yüzde 53,93 (önceki: yüzde 45,40) olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: ''Söz konusu ek ihtiyati haciz işlemine karşılık, şirketimizin ihtiyati haciz kapsamında olan banka mevduatları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve aracı kurumlar nezdindeki ihraççı/yatırımcı hesaplarındaki hisseler (Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş., Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.), 'Kanal D' ve 'STAR' markası haklarımız ile hava ve kara taşıtları üzerindeki ihtiyati haciz uygulaması ise kaldırılmaktadır.

Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş adına İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi'nde kayıtlı, 11 adet bağımsız bölümü içeren İş Merkezi daha önce teminat olarak gösterilmiş olup, ayrıca Halkalı Vergi Dairesi lehine 405.000,-TL tutarında kati ve süresiz banka teminat mektubu verilecektir.
Halkalı Vergi Dairesi'nin konuya ilişkin 22 Temmuz 2009 (dün) tarih ve B.07.1.GİB.4.34.80.06/95 sayılı yazısı, şirketimiz tarafından 22 Temmuz 2009 (dün) tarihli Borsanız 2. Seans kapanışının ardından teslim alınmış olup, söz konusu yazıda, haczedilen hisse senetleri (Doğan TV Holding A.Ş. hisse senetleri) ve teminat olarak gösterilen 11 adet gayrimenkulün değerinin, hesaplanan vergi, ceza ve faizlerini karşılayacak tutarda olduğu ifade edilmektedir.''

BİZE ULAŞIN