Turizmciler ne istiyor?

Dış tanıtım bütçesine bu yıl 20 milyon TL ek ödenek sağlansın. 2010 yılında dış tanıtıma 150 bin dolar ayrılsın.
KDV uygulaması eskiye dönsün.
Alkollü içeceklerden alınan ÖTV, yerli üretim için sıfırlansın, ithaller için Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya ile aynı seviyeye getirilsin.
Yatırım ve işletmelerdeki KDV alacağı tüm vergiler, sosyal güvenlik ve enerji ödemeleriyle mahsuplaşabilsin.
Ecrimisil uygulaması 15 Nisan 2009'da varılan uzlaşmaya göre yeniden düzenlensin.
Yat işletmelerindeki KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülsün.
Elektrik, su ve doğalgaz tüketimleri en düşük tarifeden yapılsın.
Düşük yoğunluktaki mevsimlerde tam istihdamın devamı için sağlık primi hariç işveren SSK payı tamamen kaldırılsın.
Ulaştırma sektörü desteklensin.
Tur operatörleri ve havayolu taşımacılarına Türkiye'ye getirdikleri yolcu başına maddi destek verilsin.
Tahsisli arazilerde turizm tesislerinin irtifak hakkı süreleri 2010'dan
itibaren 49 yıla uzatılsın.
BİZE ULAŞIN