Tekstil fabrikasını taşıyana teşvikte sermaye sınırı yok

Teşvik tebliğine göre, tekstil, konfeksiyon, deri tesislerinin taşınma desteği için asgari yatırım tutarı aranmayacak

YENİ yatırım teşviklerinden belediyeler, il özel idareleri genel ve özel bütçeli kurumlar ve meslek kuruluşları da yararlanacak. Bakanlar Kurulu'nun teşvik kullanımına ilişkin tebliğine göre, eski teşvik sisteminden yararlanan yatırımlarda asgari kapasite ve bakiye kısımlarının asgari yatırım tutarını sağlaması halinde, yatırımların bakiye kısımları için yeni teşvik belgesi düzenlenebilecek. Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, birinci ve ikinci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon TL, üçüncü ve dördüncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin TL olması gerekecek. Tekstil, hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde taşınma desteğinden yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmayacak. Ancak, bu tesislerde taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının sağlanması gerekecek.

12 ODAYA BAŞVURU

Teşvik talepleri Hazine Müsteşarlığı'na yapılacak. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon TL aşmayan imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki TOBB'a bağlı sanayi odalarına da başvurulabilecek. Başvuruları değerlendirecek sanayi odaları Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya Sanayi Odası olarak belirlendi.

BİZE ULAŞIN