Sektörel büyüme 2010'da

Allianz CEO'su George D.Sartorel: Sektörde küçülmenin sona ermesi için yılsonunu, büyüme için de 2010'un ikinci yarısını bekliyoruz

Çarşamba 19.08.2009
Son Güncelleme: Çarşamba 19.08.2009
ABONE OL
Allianz CEO'su George D. Sartorel, sigorta sektörünün 2009'daki altı aylık performansını değerlendiren bir açıklama yaptı. Sartorel, yılın ilk üç ayın da yüzde 7.36 olan si gor ta sektöründeki reel küçülmenin Haziran ayı sonuçlarına göre yüzde 2.95 olarak gerçekleştiğini belirterek "Global ekonomik krizin Türkiye üzerindeki etkileri sonucun da 2001'den bu ya na en bü yük kü çül - meyi yaşadık. Haziran ayı sonuçları ilk üç aya göre bir düzelmeyi, yani küçülmede yavaşlamayı işaret etse de bu durum, sektörün yak la şık ye di yıl dır de vam eden bü yümesini durdurdu" dedi. Yılın ilk altı ayına damgasını vuran konunun ise fiyat odaklı rekabetin sektörde yarattığı zarar olduğunun önemle altını çizen Sartorel açıklamasını şöyle tamamladı: "Şirketlerin fiyata dayalı rekabetinden dolayı sadece kasko ve trafik sigortalarında ilk altı ayda sektöre yansıyan zarar yak la şık 200 milyon TL oldu. Geçtiğimiz yıla göre 2009'un ilk altı ayın da özellikle hayat dışı branşlarda yaşanan küçülmenin en önemli nedenlerinden biri de sadece fiyat odaklı rekabet politikası. Geçen yılın aynı dönemine göre trafik sigortası poliçe sayısında önemli bir düşüş yaşanmaz ken prim üre ti min de yüzde 8'lik bir küçülme gerçekleşti. Sektörün finansal krize yenik düşmemesi için bu tür zararların önüne geçmesi, akılcı bir rekabet politikası izlemesi gerekiyor."

PER FOR MANS İYİ

Sartorel, Allianz'ın performansını da değerlendirdiği açıklamasında şunları ifa de et ti: "Bi zim için önem li olan tüm şirketlerin kârının azaldığı bir dönemde Allianz'ın ilk üç şirket arasındaki yerini korumasıdır. İlk altı ayda yaklaşık 506 milyon TL prim üretimi gerçekleştirerek yüzde 9'luk pazar payımızı elimizde tuttuk. Şirketimizin performansından memnunuz. Şimdi, daralan pazarda yeni olanaklar yaratma, acentelerimize ve müşterilerimize yönelik kampanyalar geliştirme, maksimum sayıda müşteriye ulaşma ve kârlı olduğumuz branşlarda prim üretimimizi artırma yönündeki stratejimize sadık kalarak yola devam ediyoruz. Güçlü hasar rezervimiz ve bilanço yapımız bizim bu dönemdeki en önemli güvencemiz. Müşteri ve acentelerimizin zarar görmesini istemiyor, hem müşterilerimizin hem acentelerimizin hem de şirketimizin kazanacağı önlemler almaya çalışıyoruz." Ekonomide yaşanan yüzde 13.8'lik daralmaya rağmen sigorta sektöründeki küçülmenin reel olarak yüzde 2.95 seviyesinde olmasının umut verici olduğunu da sözlerine ekleyen Sartorel, sektöre ilişkin beklentilerini şu şekilde açıkladı: "Sigorta sektöründeki küçülmenin sona ermesi için 2009'un sonunu, büyüme için de 2010'un ikinci yarısını beklememiz gerektiğine inanıyoruz. 1 Temmuz 2009 itibariyle 'Trafik Sigortası Rehber Tarife'de üst sınırın kaldırılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Yeni 'Trafik Sigortası Rehberi' ile birlikte primlerin üst limiti yüzde 100 genişletildi. Bu yeni uygulama trafik zararlarını daha fazla kaldıramayacak sigorta sektörü için bir fırsattır."