"Memur patlama noktasında"

Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, yoksulluk sınırının altında maaş alan memurların patlama noktasına geldiğini söyledi.

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Salı 08.09.2009 10:00 ABONE OL
Yazılı bir açıklama yapan Hanefi Bostan, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldığı Ağustos 2009 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin 2.804,10 TL olarak hesaplandığını söyledi. Çalışan tek kişinin açlık sınırının ise 1.075,38 TL olarak tespit edildiğini anlatan Bostan, "Ancak buna karşılık ülkemizde memurların ortalama maaşı ise 1321,2 TL'dir. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları
toplamı 2009 yılı Ağustos ayında 1.071,44 Lira olarak tahmin edilmiştir. Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ağustos 2009 verilerine göre günlük 20,12 TL olduğu belirlenmiştir. Toplam tüketim harcamaları içinde gıda harcamalarının payı yüzde 21,53 ve ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 603,49 TL olmuştur.

Ağustos 2009 itibarı ile ortalama 1.321,2 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda
harcaması, maaşının yüzde 45,69'unu oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Ağustos 2009 ortalama maaşının yüzde 35,4'üne denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 81,09'unu yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçları için ise maaşının yüzde 18,91'i ile yetinmiştir" dedi.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ağustos 2009 maaşından geriye yalnızca 249,8 TL kaldığını aktaran Bostan, "Arta kalan bu parayla belirtilen zorunlu ihtiyaçları karşılamak mümkün mü? Elbette değil. O halde Hükümet'in memuru açlığa, sefalete mahkûm etmesinin anlamı nedir? Halbuki Anayasamızın 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesi, Hükümetin çalışanlara insanlık onuruna uygun bir hayat düzeyi sağlanmasını öngörmektedir. Anayasamızın 5. Maddesi de devletin temel amaç ve görevlerinin; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak olduğunu beyan etmektedir. Özellikle 49. maddede devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortam oluşturmak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün olduğunu belirtmektedir" diye konuştu.

Hanefi Bostan, memura 2010 yılı maaş artışı olarak, Maliye Bakanlığı'nın öngördüğü enflasyonun altında bir ücret artışı dayatıldığını savunarak, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Uzlaştırma Kurulunun kararlarını bile hiçe saymaktadır. Eğer Hükümet Uzlaştırma Kurulu'nun 2003'ten bu yana verdiği kararları hayata geçirseydi ortalama düzeyde maaş alan bir memurun cebine fazladan 220 lira girecekti. Yani memur maaşları yüzde 17 oranında artmış olacaktı. Dolayısıyla bugün bin 321 TL olan ortalama memur maaşı bin 541 TL'ye yükselecekti. Memur bugün patlama noktasına gelmiştir. Önümüzdeki günler hükümeti için çok çetin geçeceğe benziyor."

BUGÜN NELER OLDU