Maliye'den doktor, avukat ve eczacılara vergi incelemesi...

Maliye Bakanlığı, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren Türkiye'deki bütün doktor, avukat ve eczacıları vergi incelemesine alacak.

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Pazartesi 28.09.2009 10:47 ABONE OL
Gelir İdaresi Başkanlığından alına bilgiye göre, vergi denetim elemanları, Perşembe gününden itibaren 6 ay boyunca 38 bin 590 avukat, 23 bin 814 eczacı, muayenehane ve özel sağlık kuruluşlarında çalışarak gelir vergisi beyannamesi veren 12 bin 458 doktor nezdinde sektör incelemesi yürütecek.

Denetimler sırasında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, icra daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Ambarı ve ilgili diğer kuruluşların verilerinden de yararlanılacak.

Bütün doktor, avukat ve eczacıların yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri, Veri Ambarındaki diğer bilgilerle çapraz kontrole tabi tutulacak, bunlara ilişkin risk analizleri yapılacak. Elde edilen sonuçlar da vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklara gönderilecek. Her ilde oluşturulacak ekipler, gelen bilgiler ışığında harekete geçecek. Analiz çalışmaları sonucunda riskli bulunan doktor, avukat ve eczacılar yerinde incelemeyle denetime tabi tutulacak.

İncelemeler sonucunda vergi kaçıranlar hakkında raporlar düzenlenecek ve cezalı tarhiyata başvurulacak.

3 İLDE PİLOT İNCELEME


Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, 3 sektöre yönelik kapsamlı vergi incelemesi öncesinde eczacılarla ilgili olarak Antalya, Gaziantep ve Tokat'ta pilot incelemede bulundu.

İncelemelerde eczanelerin çok büyük bölümünde katkı paylarıyla ilgili belge düzenlenmediği, bu şekilde katkı paylarının katma değer vergisi (KDV), gelir ve kurumlar vergisinin devletten kaçırıldığı saptandı. Aynı şekilde stokların olduğundan fazla gösterildiği de belgelendi.

Gaziantep'deki pilot incelemede 381 eczanenin sadece 67'sinde herşeyin düzgün olduğu anlaşıldı. 312 eczanenin vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği, 2'sinde de belgelerin eksik olduğu tespit edildi. Gaziantep'deki eczanelerde vergi kaçağı oranı da yüzde 46,4 olarak hesaplandı.

BEYANNAMELER SAĞLIKLI BULUNMADI

Gelir İdaresi Başkanlığı, inceleme öncesi doktor, avukat ve eczacıların bu yıl verdiği gelir vergisi beyannamelerini de değerlendirmeye aldı.

Bu değerlendirme sırasında avukatların yüzde 17,3'ünün, doktorların yüzde 11,6'sının, eczacıların da yüzde 4,3'ünün zarar ya da sıfır gelir beyan ettiği görüldü.

Avukatların yüzde 34'ü, doktorların yüzde 28,2'si, eczacıların ise yüzde 6,7'si, vergide yüzde 15'lik orana tabi ilk dilim olan 7 bin 800 liranın altında gelir elde ettiğini bildirdi.

Yine avukatların yüzde 23'2'si, doktorların yüzde 22'6'sı, eczacıların da yüzde 13,2'si 7 bin 801 lira ile 19 bin 800 lira arasında kazanç beyanında bulundu.

Yıllık gelirini 19 bin 801 lira ile 44 bin 700 lira arasında gösteren doktorların oranı yüzde 16,2, avukatların oranı 13,5, eczacıların oranı da yüzde 26,4 olarak hesaplandı.

Her 100 eczacının 49'u, yıllık gelir vergisi beyannamesinde 44 bin 701 lira ve daha üstünde gelir bildirimi yaptı. Bu düzeyde gelir bildiren avukat sayısı yüzde 12,3'de, doktor sayısı ise yüzde 22'de kaldı.

BEYANLARINA GÖRE NE KAZANDILAR?


Gelir İdaresinin 1 Ekim'den itibaren vergi incelemesine alacağı avukat, doktor ve eczacıların bu yılki beyanlara göre yıllık kazançları ve kendilerine tahakkuk eden vergi tutarları şöyle:

VERGİ BİLGİLERİ AVUKAT DOKTOR ECZACI
----------------------------- --------------- --------------- --------------
Toplam mükellef sayısı 38.590 12.458 23.814
Beyan edilen gelir:
-Zarar ve sıfır olan 6.664 1.439 1.024
-7.800 liraya kadar olan 13.063 3.519 1.584
-7.801-19.800 lira arasında 8.935 2.685 3.152
-19.801-44.700 lira arasında 5.190 2.017 6.288
-44.701 liradan fazla 4.738 2.798 11.766
Beyan edilen toplam gelir (TL) 1.120.192.255 447.473.510 1.424.398.260
Tahakkuk eden toplam vergi (TL) 315.446.530 124.616.561 401.645.041

BUGÜN NELER OLDU