AB Raporu: Merkez Bankası'na daha fazla bağımsızlık tanınmalı

AB'nin İlerleme Raporu'nda ekonomik reformlara devam edilmesine vurgu yapılırken `Strateji Belgesi'nde, Merkez Bankası'na daha fazla bağımsızlık tanınması istendi

KIRIK NOT VERİLENLER
*Hükümet 2009-2011 ekonomik program ve 2010-2012 orta vadeli planı gecikmeli sundu, bu yüzden belirsizlik yaşandı. *Türkiye para politikası konusunda bızı ilerlemeler kaydetti Ancak para politikası alanında müktesebat tamamlanamadı..Hala yasal çerçeve konusunda bazı eksiklikler bulunuyor. Örneğin Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığı sağlanmalı.
*Krizin Türkiye'ye olumsuz etkileri gitgide belirginleşti, ekonominin her sektöründe etkisini gösterdi. İç ve dış taleplerdeki düşüş aralarında otomobil ve elektronik ürünlerin de yer aldığı endüstrileri vurdu. Talep tarafında özel tüketim ve özel yatırımlar krizden şiddetli şekilde etkilendi.
*Dolara bağlı petrol fiyatlarındaki artış önümüzdeki aylarda cari hesapları zorlayabilir.
* Bankacılık dışındaki finansal sektörlerin ileriye dönük ve denetleyici yapıları güçlendirilmedi. Ayrıca, sigorta ve bireysel emeklilik fonlarının bağımsız düzenleme ve denetleme yetkileri konusunda ilerleme sağlanmadı.
* Dolaylı vergilendirme konusundaki ilerlemede eşitsizlikler var.

TAKDİR EDİLEN KONULAR
* Hükümetin ekonomi politikalarındaki kararlı tavrı daha iyi plan, koordinasyon ve iletişime olanak sağlayacak.
* İlk çeyrek sonundan itibaren tüketici güveni ile birlikte kapasite kullanımında da bazı olumlu sinyaller alındı.
* TL'nin önemli derecede değer kaybına rağmen fiyat istikrarı önemli ölçüde geliştirildi.
* Türkiye elektrik pazarında kapsamlı reformları başarılı şekilde gerçekleştirdi, Pazar giderek rekabete açıldı.
* Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrik piyasasındaki gelişmeler cesaret verici...
* Doğal gaz, nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyona karşı tedbir konularında Türkiye yürürlükteki yasa ve stratejilerini uygulamalı.

BİZE ULAŞIN