Tekrarı halinde hapis cezası verilecek

HAPİS CEZASI : Tasarı, karşılıksız çek verenlere uygulanan 5 yıla kadar hapis cezasının kaldırılması ve bunun yerine para cezası uygulanmasını öngörüyor. Bu maddenin geriye yürütülmesi ve karşılıksız çek verenlerin affedilmesini önleyecek bir madde tasarıda yer alıyor. Hapis cezası ise karşılıksız çek verme suçunun tekrarı halinde gündeme geliyor.
İNTERNETTEN TEŞHİR EDİLECEK: Kredi kartı borçluları gibi karşılıksız çek verenler de kara listeye alınacak ve teşhir edilecek.
BANKA 474 LİRA ÖDEYECEK: Çek karşılıksız çıkarsa, çek hesabı açan, veren banka alacaklıya her çek yaprağı için 474 lira ödeyecek.
ÇEKLER İKİYE AYRILIYOR:
Çekler, tacir ve tacir olmayan kişilerin çekleri olmak üzere ikiye ayrılacak.
HAMİLİNE ÇEKE SIKI TAKİP:
Hamiline çekler için bankada ayrıca bir hesap açılacak. Bunlarda çek defterinde hamiline ifadesi yer alacak.
BİLGİLER 10 YIL SAKLANACAK: Müşteri çek hesabını kapatsa bile bankalar adli ve ticari sicil kayıtlarını en az 10 yıl saklayacak.
BANKALARA YAPTIRIM: Bankalar çekin karşılığını zamanında ödemezse her gün için binde 3 faiz ödeyecek. Çeklerin süresinde ödenmesini sağlayacak bir sistem oluşturulacak ve çekler elektronik ortam üzerinden işleme konulabilecek.

BİZE ULAŞIN