Doğan'ın bir haftası kaldı

9. Vergi Mahkemesi, Doğan Grubu'nun teminatın yürütmesinin durdurulmasını istemini reddetti. Karara 7 gün içinde itiraz edebilecek olan Doğan teminat gösteremezse gelirleri bloke edilecek

4.8 milyar liralık vergi cezaları sonrasında istenen teminatların yürütmesinin durdurulması ve iptali için 5 ayrı dava açan Doğan Grubu, ilk turu kaybetti. İstanbul 9. Vergi Mahkemesi, 7 Ekim'de açılan davaya istinaden verdiği kararda, vergi dairesince istenen teminatın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Doğan Grubu, davada, bir süre önce Danıştay'ın verdiği bir karara göre hareket etti. Grup, vergi incelemesi tamamlanıp, ceza raporu mükellefe tebliğ edildikten sonra teminat istenemeyeceğini savundu. 9. Vergi Mahkemesi, Doğan'ın başvurusu üzerine, vergi dairesine savunma için 7 gün süre verdi ve süreyi uzatmadı.

MALİYE DİKKATLİ DAVRANDI

Teminatın yürütmesinin durdurulması istenirken, maliyenin karşı savunmasında, Halkalı Vergi Dairesi'nin dikkatli tutumu da etkili oldu. Vergi dairesi, tebligat yazısında, "ilk hesaplama" vurgusuna yer verdi ve şöyle dedi: "Dairemizin ... vergi numarasında kayıtlı mükellefiyetiniz dolayısıyla 2006 Kurumlar V. Aralık /2005 KDV, Aralık/2006 KDV 1-12/2006 Geçici Vergi, 1-3/2007 Geçici Vergi, 1-6/2007 Geçici Vergi, 3-4-5-6/2007 KDV, dönemleri hesaplarınızın Gelirler Kontrolörleri Ahmet Turan Bahşi, Harun Naci Özbek, Fatih Kızıltepe, Ümit Ayfer, Fatih Rüştü Özbek tarafından incelenmesi sırasında yapılan ilk hesaplara göre tespit edilen matrah/vergi farkı üzerinden 651.930.450.47 TL vergi aslı, 982.080.591.62 TL vergi ziyai cezası ve 98.173.29 TL özel usulsüzlük cezası, yazımız tarihi itibariyle hesaplanan 487.691.219.62 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 2.121.800.435.00 TL için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince aynı kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen türde teminatın yazımızın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde müdürlüğümüze göstermeniz gerekmektedir. Gösterilecek teminatın, amme alacağının tahakkuk ve tahsil tarihine göre hesaplanacak gecikme zammı içinde para çevrilebileceği tabiidir."

TARTIŞILAN ÜYE KATILMADI

9. Vergi Mahkemesi heyetinin karar aşaması da ilginç gelişti. Mahkeme üyesi hâkim Gülşen Deringöl oylamaya katılmadı. Deringöl'ün kızının Doğan Grubu'na ait bir televizyonda spikerlik yaptığı
ortaya çıkmıştı.

BİZE ULAŞIN