RTÜK'den Doğan'a 3 ay süre

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Doğan Medya Grubu içinde yer alan yayıncı kuruluşların sahiplik yapılarının, 3984 sayılı Kanunun 29. maddesinin (h) ve (ı) bentlerindeki düzenlemelere uygun hale getirilmesi için 3 ay süre verdi.

RTÜK'den yapılan yazılı açıklamada, kurulun 13 Ekim 2009 tarihinde yaptığı toplantıda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından 18 Eylülde gönderilen rapora ilişkin RTÜK uzmanlarının hazırladığı inceleme raporunun görüşüldüğü belirtildi.

RTÜK uzmanlarının, Gelir İdaresi Başkanlığı raporuna ilişkin yaptıkları incelemenin tamamlandığı hatırlatılan açıklamada, ''Uzmanlarımızca da yapılan tespitler neticesinde Doğan Medya Grubu içinde yer alan yayıncı kuruluşların sahiplik yapılarında 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 29. maddesinin (h) ve (ı) bentlerindeki düzenlemelere aykırı durumun oluştuğu görülmüştür'' denildi.

Üst Kurul, inceleme raporundaki öneriler doğrultusunda, Doğan Medya Grubu içindeki yayın kuruluşlarına durumlarını 29. maddenin söz konusu bentlerine uydurmaları için 3 ay süre verilmesini kararlaştırdı.

''Üst Kurula lisans ve izin için müracaat etmiş ancak henüz işlemleri tekemmül etmemiş kuruluşların, ortaklık yapılarının söz konusu yasanın 29. maddesinin (h) ve (ı) bentlerine uygun hale getirerek Üst Kurula yeniden müracaat etmelerine, aksi halde taleplerin Üst Kurulca değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığının bildirilmesine'' karar verildi.

RTÜK ayrıca Türkiye'deki özel radyo ve televizyon kuruluşlarının, ''şirket sermaye yapılarındaki doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye oranlarının sorulmasına ve gelecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmasına'' karar verdi.


DOĞAN YAYIN HOLDİNG'DEN RTÜK AÇIKLAMASI

Doğan Yayın Holding A.Ş, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugünkü basın açıklamasında yer alan konu ile ilgili olarak yayıncı kuruluşlarına veya şirkete ulaşan herhangi bir yasal tebligat bulunmadığını duyurdu.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, bugün RTÜK'ün, şirket bünyesinde faaliyet gösteren yayıncı kuruluşlarla ilgili bir basın açıklaması yaptığı hatırlatılarak, ''Mevcut durum itibariyle, RTÜK'ün basın açıklamasında yer alan konu ile ilgili olarak, yayıncı kuruluşlarımıza veya şirketimize ulaşan herhangi bir yasal tebligat bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde kamuya açıklama yapılacaktır'' denildi.

BİZE ULAŞIN