TARSİM'den 9 ayda 90 milyon hasar ödemesi

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Salı 20.10.2009 ABONE OL
TARSİM Genel Müdürü A. Bü lent Bo ra, 01 Ocak - 13 Ekim tarihleri arasında 53.383 adet hasar ihbarı aldıklarını belirterek, yak la şık 90 mil yon TL'lik hasar ödemesi yapılacağını bildirdi. Küresel ısınma sonucu iklimsel değişimlerin ortaya çıktığını, afet boyutunda meteorolojik olayların yaşandığı ve bu sebeple 2009 yılındaki bitkisel üretimde meydana gelen hasarlarda artış yaşandığını belirten Bora, bu yıl Türkiye genelinde hemen he men her böl ge de özel likle şiddetli dolu yağışları nedeniyle tarım ürünlerinde çok ciddi zararlar meydana geldiğini söyledi. Bora, oluşan zararların hasar tespit işlemlerinin tamamlandığını, hazırlanan hasar tespit raporlarının titizlikle incelenerek sonuçlandırıldığını, teminat kapsamındaki riskler için tazminat hesaplarının yapılarak, süratle sigortalılara ödendiğini sözlerine ekledi. Bora ayrıca, ekim ayı boyunca Antalya, Malatya, Çorum, Tekirdağ ve Bursa gibi illerde Hasar Öde me Törenleri gerçekleştireceklerini ifade ederek, hasarlarını almış olan üre ticilerle bir araya geleceklerini belirtti.
BUGÜN NELER OLDU