"Bandrol oranları düşürüldü"

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Cumartesi 24.10.2009 13:04 ABONE OL
TRT Genel Müdürlüğü kurum gelirleriyle ilgili yapılan son düzenlemenin "bandrol ücreti matrahının yeniden belirlenmesinden ibaret" olduğunu belirterek, "Düzenlemeyle bugüne kadar cep telefonu ve taşıtlarda mükellefin inisiyatifinde bulunan bandrol matrahı ÖTV ve KDV kanununa uygun olarak objektif kriterlere bağlanmıştır. Böylece aynı cins cihazlar için farklı bandrol matrahı beyan etmek suretiyle haksız rekabete yol açan uygulamaya son verilerek kayıp ve kaçakların önüne geçilmiştir" açıklamasını yaptı.

TRT'den son bandrol düzenlemesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, bandrol ücreti matrahı konusunda mevzuatın açık olmaması nedeniyle mükelleflerle TRT arasında ihtilaflar yaşandığı kaydedildi. TRT'nin yeni bandrol uygulamasıyla yüksek kazançlar hedeflemediği aksine, sistemi dürüst vergi mükellefi lehine düzenlemek için bandrol oranlarını düşürdüğü belirtilen açıklamada, "Yapılan düzenlemelerin özü esasen bandrol ücreti matrahının yeniden belirlenmesinden ibarettir. Şöyle ki; düzenleme ile bugüne kadar cep telefonu ve taşıtlarda mükellefin inisiyatifinde bulunan bandrol matrahı ÖTV ve KDV kanuna uygun olarak objektif kriterlere bağlanmıştır. Böylece aynı cins cihazlar için farklı bandrol matrahı beyan etmek suretiyle haksız rekabete yol açan uygulamaya son verilerek kayıp ve kaçakların önüne geçilmiştir" denildi.

OTOMOBİLLERDEKİ RADYO SİSTEMİ

Otomobillerindeki radyo sistemini "yok sayan" ya da "yanlış beyanlarla" kayıt dışılığa neden olan uygulamaların bundan sonra kayıt altına alınacağını ve bugüne kadar bandrol vergisini ödemeyenlerin sisteme dahil olacağını; dürüst mükelleflerin ise düşen oranlarla sistemden memnun kalacağını kaydeden TRT, "Daha önce yüzde 16 oranında bandrol alınmakta iken, yeni düzenleme ile bu oran mükellef lehine yüzde 8'e düşürülmüştür" dedi. Mükelleflere 3 Temmuz 2009 tarihinden itibaren yüzde 16 oranı yerine cihaz türü bazında yapılan yeni sınıflandırmaya göre belirlenen yüzde 8, yüzde 0.8 ve yüzde 00,1 nispetindeki oranlar üzerinden daha düşük oranlarda bandrol alma imkanı getirildiğini belirten TRT, "Otomobillerin bandrol vergisi brüt fiyat üzerinden değil; gümrüklere yansıyan net fiyat üzerinden kesilecektir. Bandrole tabi cihazlara ilave yapılmadığı gibi, bandrol oranlarında da herhangi bir artışa gidilmemiştir" açıklamasını yaptı.

BUGÜN NELER OLDU