Ağustos ayında işsizlik arttı

Pazartesi 16.11.2009 00:00
Son Güncelleme: Pazartesi 16.11.2009 16:13
ABONE OL
Ağustos ayında işsizlik oranı tekrar yükselişe geçti. Temmuz ayında 12.8 olan işsizlik oranı, Ağustos 2009'da yüzde 13.4'e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 10.2'ydi. Ağustos 2009'da Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 17'ye çıkarken, genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 23.5 oldu. Ağustos ayında işsiz sayısı geçen yıla göre 927 bin kişi artarak 2 milyon 502 binden 3 milyon 429 bine ulaştı. Mevcut işsizlerin yüzde 14.8'ini Ağustos döneminde işten ayrılan 508 bin kişi oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan Hanehalkı İşgücü Araştırması 2009 Ağustos Dönemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayında yüzde 12.8 olarak açıklanan işsizlik oranı, Ağustos ayında mevsimsel işgücü hareketlerinin azalmaya başlamasıyla yüzde 13.4'e çıktı. Bilindiği üzere, Şubat döneminde işsizlik oranı yüzde 16.1'le tarihi rekor kırmıştı. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 802 bin olmuştu. Mart döneminde ise Şubat'a göre işsizlik oranı 0.3 puan, işsiz sayısı 26 bin kişi azalmıştı. Böylece, Mart ayında dönemlik bazda cüzzi bir toparlanma işareti görülmüştü. Nisan ayında da bu toparlanmanın devam ettiği gözlendi. Ancak Nisan döneminde işsiz kalanların toplam işsizlere oranının yüzde 9.8'ini oluşturması ve bu dönemde işsiz kalan sayısının geçen döneme göre yaklaşık 9 bin kişilik artış göstermesi, kriz nedeniyle işsiz kalanların sayısının arttığına işaret etti. Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 13.6, işsiz sayısı ise 3 milyon 382 bin kişi olmuştu. Mevsimlik faktörlerin etkisiyle yaz aylarında işsizlik verilerinde düşüş gözlendi. Haziran ayında yüzde 13 olan işsizlik oranı, Temmuz'da yüzde 12.8 olarak gerçekleşmişti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM 192 BİN KİŞİ AZALDI
Ağustos 2009 döneminde çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 873 bin kişi artarak 51 milyon 789 bin kişiye ulaştı. Kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 815 bin kişilik artışla 70 milyon 639 bin kişi oldu. 2009 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin kişi artarak, 22 milyon 108 bin kişiye yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 22 milyon 68 bin kişiydi. Ağustos döneminde tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 192 bin kişi azaldı. Ağustos döneminde tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4.1 puanlık artışla yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos 2009'da bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 3.8 puanlık artışla yüzde 15.1, kadınlarda ise 4.5 puanlık artışla yüzde 23.6 oldu. Ağustos ayında istihdam edilenlerin yüzde 26.5'i tarım, yüzde 18.8'i sanayi, yüzde 6.2'si inşaat, yüzde 48.5'i ise hizmetler sektöründe faaliyet gösterdi. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 1 puan, inşaat sektörünün payının yüzde 0.1 puan, hizmetler sektörünün payının 0.6 puan arttığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 1.7 puan azaldığı gözlendi.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 3.2 PUANLIK ARTIŞLA YÜZDE 13.4 OLDU
Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 927 bin kişi artarak 3 milyon 429 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 3.2 puanlık artış ile yüzde 13.4 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 4.3 puanlık artışla yüzde 16.5, kırsal yerlerde ise 1.3 puanlık artışla yüzde 7.4 oldu. Ağustos dönemindeki işsizlerin yüzde 69.3'ünü erkek nüfus oluştururken, yüzde 55'i lise altı eğitimli, yüzde 27.3'ü bir yıl ve daha uzun süredir iş arayan kişilerden oluştu. Anılan dönemde işsizlerin yüzde 30.8'inin "eş-dost" vasıtasıyla iş aradığı belirlenirken, 3 milyon 18 bin kişiden oluşan yüzde 88'i daha önce bir işte çalıştıdığı tespit edildi. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 47.5'i "hizmetler", yüzde 25.7'si "sanayi", yüzde 17.5'i "inşaat", yüzde 6.9'u "tarım" sektöründe çalışırken, yüzde 2.4'ü ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı. İşsizlerin yüzde 24.3'ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 25'ini işten çıkarılanlar, yüzde 15.3'ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8.7'sini işyerini kapatanlar, yüzde 6.2'sini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 11.2'sini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9.3'ünü diğer nedenler oluşturdu.

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 72'SİNİ ERKEK NÜFUS OLUŞTURDU

Ağustos ayında istindam edenlerin yüzde 72'si erkek nüfustan oluştu. Bunun yüzde 59.4'ü lise altı eğitimlilerden oluşurken, yüzde 59'u ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 25.6'sı kendi hesabına ve işveren, yüzde 15.4'ü ücretsiz aile işçisi, yüzde 60.9'u "1-9 kişi arası" çalışanı olan işyerlerinde çalıştı. Yüzde 2.5'inin ek bir işi varken, yüzde 2.9'u mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş aradı. Ücretli olarak çalışanların yüzde 87.8'i sürekli bir işte çalıştı. Bu arada Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2009 yılı III. Döneminde toplam kamu istihdamı 2 milyon 977 bin kişi oldu.

KAYITDIŞI İSTİHDAM YÜZDE 45.7'YE YÜKSELDİ
Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puanlık artışla yüzde 45.7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 88.3'ten yüzde 87'ye düşerken, tarım dışı sektörlerde yüzde 30.6'dan yüzde 30.8'e yükseldi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 49.3 OLDU
2009 Ağustos döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık artışla yüzde 49.3 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puanlık artışla yüzde 71.9, kadınlarda ise 1.6 puanlık artışla yüzde 27.5 oldu. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 46.5, kırsal yerlerde ise 1.8 puanlık artışla yüzde 55.8 seviyesinde gerçekleşti. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise; toplam işgücünün yüzde 19'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 47.4 iken, yükseköğretim mezunlarında bu oran yüzde 78.3 olarak gerçekleşti.

Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 70.8 iken, kadınlarda yüzde 23.3, lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 75.5, kadınlarda yüzde 34.3 oldu. Yükseköğretim mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 83.6 iken, kadınlarda yüzde 71.1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜ DIŞINDA OLANLARIN YÜZDE 45.6'SI DAHA ÖNCE BİR İŞTE ÇALIŞTI
Ağustos 2009 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 15.1'i "tarım", yüzde 11.9'u "sanayi", yüzde 3.1'i "inşaat", yüzde 20.4'ü "hizmetler" sektöründe çalışırken, yüzde 49.5'i ise 8 yıldan önce işten ayrıldı. Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde işgücü dışında olanların (11 milyon 978 bin kişi), yüzde 11.1'i emeklilik, yüzde 5.1'i mevsim gereği, yüzde 7.6'sı sağlık nedeniyle,yüzde 4.4'ü eşinin isteği ve evlilik, yüzde 5.1'i işten çıkartılması, yüzde 4'ü işinden memnun olmama, yüzde 13.4'ü diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.

AĞUSTOS'TA 1 MİLYON 691 BİN KİŞİ İŞE YENİ BAŞLADI
Ağustos 2009 döneminde 1 milyon 691 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7.6 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 30'u 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 18.9'u "sanayi", yüzde 35.3'ü "hizmetler", yüzde 22.5'i "inşaat" sektöründe, yüzde 23.3'ü ise "tarım" sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 14.8'ini oluşturan 508 bin kişi bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.