Herkes vergisini ödüyor mu?

Vergi konusunda yapılan bir araştırma, Türkiye'de herkesin vergisini tam olarak ödediğine dair inancın olmadığını ortaya koydu.

Pazar 29.11.2009 00:00
Son Güncelleme: Pazar 29.11.2009 11:21
ABONE OL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden Yardımcı Doçent Dr. Murat Aslan ile araştırma görevlisi Gamze Öz'ün hazırladığı ''Mükelleflerin ve Vergi Dairesi Personelinin Vergi Bilinç Düzeyleri Üzerine Bir Uygulama Çalışması'' konulu araştırma, toplumun vergi konusuna bakış açısında ilginç sonuçları ortaya çıkardı.

Buna göre, ''Türkiye'de herkes vergisini tam olarak ödüyor mu?'' sorusuna katılımcıların yüzde 98'i ''hayır'' cevabı verirken, sadece yüzde 2'lik bir kesim herkesin vergisini tam olarak ödediğini savundu.
Katılımcılar yaşadıkları ülkede herkesin vergilerini tam olarak ödediğine olan inançları arttıkça, vergiye yönelik tutumların da müspet yönde gelişeceğini ifade ettiler.

Katılımcıların yüzde 82,6'sı vergi ödemenin ''kutsal bir vatandaşlık görevi'' olduğunu belirtirken, vergilendirmenin ahlaki ve hukuki bir konu olduğuna inananların oranı yüzde 80'i aştı.

''Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmesiyle benim vergimi ödemem arasındaki doğru yönlü bir ilişki vardır'' ve ''vergilerin üzerime yüklediği yükümlülüklerin farkındayım'' şeklinde düşünenlerin oranı da yüzde 90'ı bulurken, katılımcıların yarısından fazlasının vergi mevzuatında yer alan vergi usul, esas ve oranları hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadığı görüldü.

VERGİSİNİ ÖDEMEYENLERE AĞIR CEZALAR VERİLMESİ SAVUNULUYOR
Katılımcıların yüzde 94,8'i vatandaşların ödedikleri vergilerin nereye harcandığını takip etmeleri gerektiğini belirtirken, yine yüzde 90'ın üzerinde bir kesim mükellefle Gelir İdaresi arasında güvene dayanan ilişki olmasının mükelleflerin vergiye karşı tutumunun olumlu yönde etkileneceği görüşünü kaydetti.

Vatandaşlar, ödenen vergilerin şeffaf bir şekilde nerede kullanıldığının bilinmesinin vergi bilincini artırdığını savunurken, yüzde 65,2'lik bir kesim vergisini ödemeyenlere ağır cezai yaptırımlar verilmesinin vergi bilincini olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

Araştırmaya göre, katılımcıların büyük çoğunluğu cinsiyet ile vergi bilinci arasında ilişki olmadığını düşünürken, eğitim seviyesinin artması, mükellef ile idare arasındaki olumlu ilişki, adil bir gelir dağılımı olmasının ise vergi bilincini olumlu etkileyeceği kanısında.

Araştırmada ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen vergi haftalarının da vergi bilincini olumlu etkilediği belirtildi.