Anadolu Sigorta: Acente memnuniyeti öncelikli

Cuma 11.12.2009
Son Güncelleme: Cuma 11.12.2009
ABONE OL
ANADOLU Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, acentelerin menfaatlerini her zaman en üst düzeyde tuttuklarınısöyleyerek, Anadolu Sigorta'nın üretimlerinin yaklaşık dörtte üçünü acentele - ri üzerinden gerçekleştirdiklerini vurguladı. "Tüm acentelerimize aynıdavranış modeli ile dokunup, tek sigorta şirketi ile çalışan veya çalışmayan, tüm acentelerimizin memnuniyetini öncelikli hedef kabul etmekteyiz" diyen Mustafa Su, sektördeki fiyat rekabetinin acentelere yansımalarıile ilgili şunlarısöyledi: '

ACEN TE LE RE CAN SU YU'
"Agresif bir tavırla fiyatlarıdibe vurdurmak ve zararına satış yapmak yüzünden birçok acentenin hem portföyü küçülmüş hem de komisyon geliri düşmüş ve düşmektedir. Söz konusu agresif tutum ve yaratılan haksız rekabet ortamı, acentelerin tek gelir kaynağıolan komisyon gelirlerine de sekte vurmuştur. Böyle bir ortamda Anadolu Sigorta; tek şir ket ile ça lışıp ça lış - madıklarına bakmadan tüm değerli acentelerine can suyu ver mek, güç le ri ne güç katmak için ekstra komisyon kazanma fırsatısunan kampanyalar düzenlemekte ve kârlıportföy sahibi acentelere kâr payıdağıtarak bizzat kendi kârınıacenteleriyle paylaşmaktadır. Anadolu Sigorta farkıile acente gelirlerine olumlu katkısağlayan maddi desteğin, haksızca yaratılan bu rekabet ortamında, acentelerin yarasına merhem olduğunu düşünüyoruz. Anadolu Sigorta, acentelerine tam destek vermeye devam ederek, sektörün ancak acenteleri ile birlikte dimdik ayakta durabileceğinin yeniden altınıçizmektedir."