Etikette GDO içerdiği yazılacak

Perşembe 17.12.2009
ABONE OL
GDO ve ürünleri ile ilgili karar sürecinde, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliğin tehdit edilmemesi, üretici ve tüketicinin tercih hakkının ortadan kaldırılmaması, çevrenin ekolojik dengesinin ve ekosistemin bozulmasına neden olunmaması, GDO ve ürünlerinin çevreye yayılma riskinin olmaması, biyolojik çeşitliliğin devamlılığının tehlikeye düşürülmemesi, başvuru sahibinin biyogüvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri uygulamak için yeterli kapasiteye sahip olmasına bakılacak.
Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi y a p ı l - mayacak. GDO ve ürünlerin belirlenen amaç ve alan dışında kullanılamayacak.
Kararı iptal edilen GDO ve ürünleri toplatılacak. İnsan, hayvan, bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliğe olumsuz etkisi olduğu tespit edilenler derhal imha edilecek

ÜRÜNÜN KİMLİK KARTI OLACAK
Her bir GDO ve ürününe ayırt edici kimlik verilerek kayıt altına alınacak. Herhangi bir ürünün Bakanlıkça belirlenen eşik değerin üzerinde GDO ve ürünlerini içermesi halinde; etikette, GDO içerdiği açıkça yazılacak.
GDO ve ürünlerinin neden olduğu zararların tazmin edilmesini talep hakkı, zarar görenin, zarardan veya zarar vereni öğrenmesinden itibaren iki yıl ve her halükarda zararı doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren yirmi yıl sonra düşecek.