Sözleşmeli ve geçici personel için kanun teklifi

Perşembe 24.12.2009 00:00
ABONE OL
CHP, kamudaki sözleşmeli ve geçici personelin memur ve işçi kadrosuna geçirilmesi için yasa teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarınca TBMM Başkanlığına sunulan teklife göre, kamu kurum ve kuruluşlarının temizlik, güvenlik, yemek ve taşıma gibi hizmetlerini veren taşeron firmalarda çalışanlar, asıl işveren olan kamu kurumlarının işçi kadrolarına geçirilecek. Kamu kurumlarında sözleşmeli ve geçici olarak istihdam edilen personel ise memur ya da işçi kadrolarına atanacak. Memur ve sürekli işçi kadrolarına geçirilen sözleşmeli ve geçici personelin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırıldıkları süre, kıdemlerinden sayılacak.

Teklifin gerekçesinde, taşeron firmalarda istihdam şeklinin, hem çalışanların mali ve sosyal haklar açısından istismara yol açtığı hem de kamu kurum ve kuruluşları için beklenen verimliliği sağlamadığı ifade edildi. Taşeron işçi uygulamasından memnun olan tek tarafın ihale ile işi alan işveren olduğu vurgulanan gerekçede, teklifle işçilerin çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşların kadrolarına geçirilerek mağduriyetlerinin giderilmesi ve kamuda verimliliğin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

4/C statüsünde geçici personel olarak çalıştırılanların ne işçi ne de memur sayıldığı ifade edilen gerekçede, bu kapsamda çalıştırılanların kadroya geçirilmesinin gecikmiş bir haksızlığı ortadan kaldıracağı belirtildi.

Sözleşmeli personel uygulamasının da zaman içinde amacından saptırıldığı anlatılan gerekçede, geçici ve sözleşmeli personelin sürekli kadrolara atanmasıyla aynı işi yapan aynı nitelikteki personelin aynı haklara sahip olmasının sağlanacağı dile getirildi.