Tahvile konu olan ürünler

Araziler
Binalar (konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, rezidans, hastane, otel, motel, depo ve antrepolar)
Maden ve memba suları, madenler, taş ocakları
Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, marka, ticaret unvanı, sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları,telif hakları;
Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu vasıtalar
BİZE ULAŞIN