TÜSİAD'dan büyümeyi hızlandıracak öneriler

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki heyet, büyümeyi hızlandıracak, iş ve yatırım ortamını iyileştirecek önerileri Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner EKK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "EKK toplantısında kriz sonrası sürdürülebilir yüksek büyüme sürecine geçiş ve istihdam yaratma yolları ve küresel ekonominin yeniden yapılanacağı önümüzdeki günlerde Türkiye'nin rekabet düzeyinin hızla artırılması konularına ağırlık verilmesi planlanmaktadır" dedi. Boyner, TÜSİAD'ın 2010-2011 yılı programını da bu anlayış üzerine inşa ettiğini belirten Boyner, EKK toplantısına büyümeyi hızlandıracak ve iş ve yatırım ortamını iyileştirecek önerilerle katıldıklarını kaydetti. Boyner, şöyle devam etti:

"Enerji liberalizasyonu, KOBİ'lerin büyüme ve finansman sıkıntılarının çözümü, vergi politikalarında ve uygulamalarında öngörülebilirlik, finansmana erişimin kolaylaştırılarak büyüme sürecinde etkin hale getirilmesi, ticari hayatın düzenlenmesinde AB standartlarına geçiş, Ar-Ge ve inovasyonun artırılarak ülke ekonomisine daha çok katkı sağlaması gibi birçok konuyu toplantıda ele almayı öngörmekteyiz ve bu konuları yıl boyu düzenli takip edeceğiz. Ayrıca yapısal işsizlikle mücadeleye yönelik mikro yapısal önlemler, yenilikçi aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi, mesleki eğitimin iş hayatı ile uyumlu ve yenilikçi bir perspektifle uygulanması gibi konularda da katkı sunmaya devam edeceğiz ve bu başlıklardaki gelişmeleri de sürekli olarak yakından takip ediyor olacağız."

-EKK'DA GÜNDEME GETİRİLEN KONULAR-

TÜSİAD tarafından toplantıda gündeme getirilecek konulardan bazıları şöyle:

"Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin sorunlar. Katma değer uygulamalarına ilişkin sıkıntılar. Kredi maliyetlerinin azaltılması için öneriler. Döviz ile Özel Sektör Tahvil ihracı konusunun takip edilmesi. Kayıt içi faaliyetlerin özendirilmesi. Karar alma süreçlerine STK katılımı. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı. Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanunu Tasarısı Taslağı. Sanayi Stratejisinin Oluşturulması. Ulaştırma Sanayi Entegrasyonunun Sağlanması. Dış Ticaret Rejiminin Değerlendirilmesi. Enerji Yatırımları ile ilgili Sağlanabilecek Destekler. İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılmasına devam edilmesi. Kadın istihdamının artması için ek tedbirler üzerinde düşünülmesi. eDönüşüm Türkiye Projesi kapsamındaki eylemler. Bilgi ekonomisine geçiş sürecinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hız verilmesi. Girişimcilerin teknolojiye yatırım yapmalarının kolaylaştırılması. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları ve Gümrüklerde Beyan Esasına Geçiş. Kalkınma Ajansları. KOBİ'ler."

BİZE ULAŞIN