Sözleşmeli öğretmenlere rapor müjdesi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözleşmeli öğretmenlerin 30 günü aşan hastalık izni kullanmaları halinde sözleşmelerini feshini öngören düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Eğitim-Bir-Sen yaptığı yazılı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin 30 günü aşan hastalık izni kullanmaları durumunda sözleşmelerinin feshedilmesini öngören Hizmet Sözleşmesi'nin 11. maddesinin (b) fıkrasında geçen "30 günü geçmemek üzere" ibaresinin ve "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" 10. maddesinde yer alan "30 günü geçmemek üzere" ibaresi için Danıştay'da açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı verildiğini bildirdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verdiği yürütmeyi durdurma kararını şu nedenlere bağladı:

"İnsan sağlığı ve çalışma verimi bakımından en önemli mazeretlerden olan, aynı zamanda öngörülmeyen hastalık hali için izin süresinin 30 günle sınırlandırılması yönünde kurallar getiren düzenlemede, 657 Sayılı Yasa'da, yer alan ve farklı düzenlemeyi içeren hastalık iznine ilişkin hükme uyarlık bulunmadığı açıktır. Ayrıca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Hizmet Sözleşmesi'nin 30 günü geçen hastalık halinde sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu durumda, hukuka aykırı olduğu sonucuna varılan değinilen düzenlemelere dayanılarak davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

BİZE ULAŞIN