Maliye'den 'dolaylı' kuşatma

Yılın ilk çeyreğinde dolaylı vergilerin toplam vergi tahsilatı içindeki payı yüzde 66'ya çıktı. Bu dönemde dolaylı vergi tahsilatı yüzde 37.6, doğrudan vergi tahsilatı yüzde 7.3 arttı

Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) adları altında mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler, Maliye'nin en büyük silahı olmaya devam ediyor. İlk çeyrekte dolaylı vergilerin toplam vergi tahsilatı içindeki payı geçen yıla göre 5.8 puanlık artışla yüzde 66'ya çıktı. Dolaylı vergi tahsilatının yüzde 37.6 artışla 31 milyar 626 milyon TL olduğu ilk üç aylık dönemde doğrudan vergiler ise yüzde 7.3 artışla 16 milyar 276 milyon TL'ye ulaştı. Gelir vergisi tahsilatı, 2010 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 artarak 9 milyar 439 milyon TL'den 9 milyar 590 milyon TL'ye çıkarken, petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri yüzde 30.5 artışla 6 milyar 403 milyon TL oldu. KDV gelirlerinin yüzde 40'lık artışla 5 milyar 815 milyon TL düzeyinde gerçekleştiği 3 aylık dönemde, ithalde alınan KDV geliri ise geçen yıla göre yüzde 57.6 artarak 7 milyar 669 milyon TL'ye ulaştı.

DOĞRUDAN VERGİ EKSİ

Tüketimden alınan dolaylı vergiler yüzde 37.6 artışla 31.6 milyar TL'ye ulaştı. Gelir, kurumlar ve servet vergilerinden oluşan doğrudan vergiler ise 7.3'lük bir artışla 16.3 milyar TL oldu. Enflasyondan arındırıldığında dolaylı vergi geliri yüzde 24.5 artış, doğrudan vergi geliri yüzde 2.9 düşüş gösterdi.

BİZE ULAŞIN