Sigara yasağı hakkında yönetmelik

Tütün ürünleriyle ilgili yasal uyarıları asma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile yasal uyarıları belirlenen usul ve esaslara uygun asmadığı tespit edilenler hakkında mahalli mülki amir tarafından 1000 lira idari para cezası uygulanacak.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar hakkında yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gazetenin bugünkü sayısında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun bu konuda 2008 yılında yayımlanan kurul kararını yürürlükten kaldırmaya yönelik bir başka kararı da yer aldı.

Yönetmelikle düzenlenen yeni uygulamayla, tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı veya satışının yapıldığı yerlerde asılacak yasal uyarılar ile tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen alanlarda bulunması gereken sağlık uyarılarının şekil ve içerikleri belirlendi, kullanımına esasları ortaya kondu.

Buna göre, ''kamu hizmet binaları ve özel hukuk kişilerine ait yerler'' ile ''toplu taşıma araçlarında'' asılması zorunlu yasal uyarıların şekli ve içeriği tanımlandı. Yasal uyarıların asılması gereken yerler belirtildi.

Tütün ürünlerinin satışının yapıldığı yerlerde ile tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen alanlarda asılacak uyarılar da detaylarıyla açıklandı. Yönetmelik ekinde birer örneğe de yer verildi.

Yönetmeliğe göre, belirtilen içerik ve şekil şartlarını taşımayan veya bunlar dışında ilave unsurlar içeren uyarı yazılarının geçerliliği bulunmayacak.

''Yasal uyarıları asma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler'' ile ''yasal uyarıları yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun asmadığı tespit edilenler'', mahalli mülki amir tarafından 1000 lira idari para cezasıyla cezalandırılacak.

İdari yaptırım uygulamasında Kabahatler Kanunu hükümleri esas alınacak.

Yasal uyarılarla ilgili kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanacak.

BİZE ULAŞIN