Hurda taşıtlarda vergi affediliyor, ceza siliniyor

Araç sahiplerinin 1985 ve daha eski modeldeki taşıtlarını 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz teslim etmeleri durumunda motorlu taşıtlar vergisi borcu ve cezaları silinecek

Pazartesi 06.09.2010
ABONE OL
Maliye Bakanlığı, kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6009 sayılı Kanunun "hurda taşıtlarda motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ait zam ve cezaların silinmesi'' hükmünün uygulama esaslarını bir Tebliğ Taslağı ile belirledi. Taslakta model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar, model yılı 1998 ve daha eski olup mevcut olmayan ya da motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar, 24 Mayıs 1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan taşıtlar ve 5 Temmuz 2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtların vergisel durumu tek tek düzenlendi.

TÜM BORÇLAR SİLİNECEK

Buna göre, Model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtlar: 6009 sayılı Kanunla daha önceki düzenlemede 1979 olan model yılı, 1985 olarak değiştirildi. Buna göre, model yılı 1985 ve daha eski olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, motosiklet, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt sahipleri, taşıtlarını 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edecek. Bu taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları silinecek.