Tekel işçisinin tazminatı bitti

Cuma 17.09.2010 00:00
Son Güncelleme: Cuma 17.09.2010 11:00
ABONE OL
Tekel işçilerine ödenen ''iş kaybı tazminatının'' süresi bu ay itibariyle sona erdi.

Tekgıda-İş Sendikası, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, 4/C statüsünde istihdama ilişkin kararın gecikmesi halinde yaklaşık 8 bin 600 işçi ve ailesinin maddi ve manevi olarak büyük bir dar boğaza gireceklerini belirtti.

Tekel işçilerinin Ankara'da 78 gün süren ve Danıştay kararının ardından işçilerin ''iş kaybı tazminatına'' hak kazanmasıyla ara verilen eylemde, 8 aylık tazminat süresinin dolmasıyla yeni bir aşamaya gelindi.

İşçilere kıdem ve ücretlerine göre, 8 ay boyunca ortalama bin 100 lira tazminat ödenirken, iş kaybı tazminatı ödeme süresi eylül ayı itibariyle sona erdi.

İşçilerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek için Anayasa Mahkemesine başvuran Tekgıda-İş, tazminat süresinin dolması nedeniyle mahkemeye yeni bir başvuru yaptı.

Sendikanın başvurusunda, 22 Temmuz 2010 tarihli başvuruda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C fıkrasının iptali yolunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından açılan ve esastan görüşülmesine karar verilen davanın, önemine binaen öncelikle gündeme alınması talebinde bulunulduğu anımsatıldı.

Davanın süratle sonuçlanmasının, bu konuda çıkacak kararı beklemekte olan yaklaşık 8 bin 600 Tekel işçisi tarafından son derece kritik ve hayati bir önem arz ettiği vurgulanan başvuruda, Danıştay 12. Dairesi'nin verdiği, 1 Mart 2010 tarihli (30 günlük hak düşürücü başvuru süresine ilişkin ibare için) yürütmeyi durdurma kararı sonrasında işçilerin, ''iş kaybı tazminatı'' almaya başladıkları belirtildi. Başvuruda, ancak eylül ayı itibarıyla tazminatın ödeme süresinin sonuna gelindiği ifade edildi.

-''ATAMA TALEPLERİ İŞLEME KONULMUYOR''-

Tekgıda-İş'in, Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruda şunlar kaydedildi:
''Tamamen işsiz ve gelirsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalmamak için üyelerimiz, ilgili mevzuatın kendilerine tanımış olduğu hak uyarınca, 657 sayılı Kanununun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla, ilgili resmi makamlara başvuru yapmış olmalarına rağmen, bu kez Devlet Personel Başkanlığı, Yüksek Mahkemeniz nezdinde henüz karara bağlanmamış dosyaya binaen, üyelerimizin atama taleplerini işleme koymamakta ve beklemeye almış bulunmaktadır.

Ortaya çıkan bu durum karşısında üyelerimiz, bir yandan iş kaybı tazminatından yararlanma süreleri sona erdiği ve öte yandan da 657 sayılı Kanunun 4/C bendi çerçevesinde atamaları yapılmadığı için yaşamlarını sürdürebilecekleri gelirden tamamen yoksun kalmışlardır. Yine, bu duruma paralel olarak hem kendileri hem de aileleri açısından sosyal güvenlik haklarından yararlanma imkanlarını da yitirme konumundadırlar.

Açıklamaya çalıştığımız bu şartlar göstermektedir ki sayın mahkemenizin söz konusu dava ile ilgili vereceği kararın gündeme alınması geciktikçe, yaklaşık 8600 üyemiz gün be gün daha da sefalet içine düşecek, aileleri ile birlikte maddi ve manevi olarak büyük bir dar boğaza gireceklerdir.''

Davanın, öncelikli olarak gündeme alınıp karara bağlanması ve işçilerin tamamen işsiz ve gelirden yoksun bir şekilde kalmalarına neden olacak hukuki belirsizliğin giderilmesi talep edilen başvuruda, hukuk adına en doğru ve isabetli kararın verileceğinden hiçbir kuşku duyulmadığı vurgulandı.