Faturalar yüzde 40 azalacak

Yeni binalarda merkezî ısıtma sistemi kurulması mecburiyetinin, ısınma giderlerini yüzde 40 düşüreceği hesaplanıyor.

  1. Haberler
  2. Ekonomi
Pazar 25.12.2011 10:10 ABONE OL
Merkezî ısıtma sistemli bina yönetimlerinin ısı harcamasını, 'daire başına kullanılan kadar ödemeyi' sağlayacak şekilde pay ölçer sistemi kurması gerekiyor. Bunun için bina yönetimlerine tanınan son süre 2 Mayıs 2012 olarak belirlendi.

Zaman gazetesinin haberine göre; enerji Verimliliği Kanunu kapsamında hazırlanan yönetmelik ve tebliğlere göre yapılacak yeni binalar için enerji tüketimlerinin, mevcut binalara göre yüzde 40 azaltılması planlanıyor. Kanun gereği 2 Mayıs 2012 tarihine kadar tüm merkezi ısıtma sistemli binalarda ısınma maliyetinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaştırılması sağlanacak. Uygulama yapılan binalarda konfor şartları bozulmadan yakıt tüketimleri ortalama yüzde 30 azaldı.

1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binalara getirilen Enerji Kimlik Belgesi mecburiyetinin kapsamı genişletiliyor. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla eski binalara da kimlik verilerek konutlardaki tasarruf oranı artırılacak. Türkiye'de 19 milyon konut stoku olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, enerjide tasarrufun önemli olduğuna dikkat çekti. Enerjinin yüzde 40'ının konutlarda tüketildiğini belirten Bayraktar, "Bugünkü konut stokumuzun enerjiyi savurduğu hepimizin malumudur. Çok ciddi şekilde enerji kayıplarımız var. Eğer biz bu yılın başından itibaren uygulamaya başladığımız binalara Enerji Kimlik Belgesi verilmesi ve eski binalara da yine önümüzdeki yıllardan itibaren Enerji Kimlik Belgesi verilmesi stratejisini gerçek anlamda hayata geçirebilirsek bu, konutlarda yüzde 45-50 tasarruf sağlayacak. Bu da toplamda yüzde 20'lik bir enerji tasarrufu demek." dedi.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile 2011 yılı başından sonra yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulaması zorunlu olarak başlatıldı. Enerji Kimlik Belgesi ile binaların enerji tüketimleri ve karbon salımları sınırlandırıldı. Mevcut binalar ise Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alacak. Veri bankasında tüm binalara ait bilgiler bulunacak. 19 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 7.100 adet Enerji Kimlik Belgesi verildi. Bu alanda çalışan sekiz bin civarında uzman bulunuyor. Enerji Kimlik Belgesi uzmanı eğitimleri, meslek odaları ve enerji verimlilik danışmanlık şirketleri üzerinden ülke genelinde devam ediyor. Enerji Performansı Yönetmeliği ile tasarrufun yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) konuya ilişkin direktiflerine Türkiye'nin uyumu da sağlanmış olacak.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yeni binaların yanı sıra mevcut bina sahiplerini de verimlilik konusunda bilgilendirecek. Toplumda enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme oluşturulacak ve özellikle mevcut binaların iyileştirilmeleri ile ilgili finansman çözümleri üretmek için ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirilecek. '100 Kamu Binası Projesi' kapsamında Ankara'da tespit edilen 100 kamu binasının enerji etütleri yapılarak enerji kimlik belgeleri düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU