İntibak Yasası Meclis'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İntibak Yasası TBMM'ye sunuldu.

Taslağa göre 869 lira alan emeklinin maaşı bin 159 liraya çıkacak.

Kamuoyunda İntibak Yasası olarak anılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kısa zamanda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen yasa ile 2000 yılı öncesinde emekli olan 2.7 milyon vatandaşın maaşlarının düzeltilmesi hedefleniyor. Tasarıya göre, intibak düzenlemesinden 1 milyon 438 bin emeklinin yanı sıra malullük aylığı alan 9 bin 933 ve ölüm aylığı alan 465 bin 96 vatandaş da yararlanacak.

Tasarısının 'genel gerekçe' bölümünde, aylık bağlama sistemleri açısından 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler olmak üzere iki ana grubun ele alındığı belirtilerek, 'Aylıkların farklılaşmasının ve farklı emekli gruplarının ortaya çıkmasının temelinde, aylık bağlama sisteminin parametreleri üzerinde yapılan değişiklikler yatmaktadır. Bu kanunla, 2000 yılı öncesinde 506 sayılı kanuna göre gösterge sistemine göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının, alt sınır aylığı uygulanmaksızın
sigortalıların gerçek prim ödeme gün sayıları üzerinden ve refah payı da dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasının amaçlandığı' ifade edildi.

2013 Ocak ayı ile yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede, 5510 sayılı Kanuna biri yürürlülük maddesi toplam iki geçici madde ekleniyor. Eklenen bu 39 ve 40. sayılı geçici maddelerin gerekçelerinde de, "2000 yılı öncesinde 506 sayılı kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanmış malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıklarının asgari aylık kontrolü yapılmaksızın gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kullanılarak yeniden hesaplanması amaçlanmaktadır" denildi.

BİZE ULAŞIN