Günde mililitre süt

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen "Okul Sütü Programı"na göre ana sınıfından beşinci sınıfa kadar ilköğretim öğrencilerine günlük 200 mililitre uzun ömürlü sade kutu süt dağıtılacak

İlköğretim okulu öğrencilerine süt dağıtılmasına yönelik Bakanlar Kurulu'nun "Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ana sınıfından beşinci sınıfa kadar ilköğretim okulu öğrencilerini kapsayan "Okul Sütü Programı"na göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okullardaki her öğrenciye günlük 200 mililitre uzun ömürlü sade kutu süt dağıtılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan programda, özel okullar ise kapsam dışında tutuldu. Dağıtılacak sütün niteliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili mevzuatına uygun olacak. Sütün üretimi, dağıtımı ve takvimi mevsimsel süt arzı fazlalığının olduğu dönemler dikkate alınarak Bakanlık tarafından organize edilecek. Sütün sevkiyatı da yine Bakanlık'ın belirleyeceği kriterlere uygun olarak yapılacak. Okullarda dağıtılacak sütün sevkiyatı illerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonu ve kontrolünde yüklenici firma tarafından yapılacak.

ÜRETİM İZNİ ALMAK ŞART

Dağıtılacak uzun ömürlü sütler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üretim izni almış, ülke içinde üretim yapan firmalardan sağlanacak. Program uygulama döneminde öğrencilerin gelişme oranlarının ve süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespitine yönelik çalışmalardan ise Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.

SÜTE DUYARLI ÖĞRENCİLER BELİRLENECEK
Süte karşı duyarlılığı olan öğrenciler, okul yönetimleri, aile hekimleri ve öğretmenlerce tespit edilerek program dışında tutulacak. İllerde, gelen sütlerin uygunluğundan sorumlu olmak üzere, vali yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il sağlık müdürlüğü temsilcilerinden oluşan "Okul Sütü Komisyonu" kurulacak.

BİZE ULAŞIN