İş Bankası'nın tarıma verdiği krediler 1 milyar TL'yi geçti

Tarım sektörüne yönelik kredi ürünleriyle bitkisel ve hayvansal üretimin dönemsel ihtiyaçlarını finanse eden İş Bankası'nın sektördeki işletmelere kullandırdığı nakdi krediler bir milyar TL'yi aştı

İş Bankası tarım sektörüne yönelik finansman desteğinin artırarak sürdürüyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, "Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere kullandırdığımız nakdi kredilerin büyüklüğü, 2012 yılı Haziran ayı itibariyle 1 Milyar TL'yi aştı. Tarım sektörüne kullandırılan kredilerin 2013 yılında da sektörün kredi hacmindeki büyüme grafiğinde ortalamanın altında kalmayacak şekilde sorunsuz büyütülmesi hedefleniyor" dedi.

İHTİYACA YÖNELİK KREDİ VAR
İş Bankası olarak çiftçilere ihtiyaç duydukları çeşitli alanlarda finansman çözümleri sunduklarını söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, bu kapsamdaki ürünlerinin "Traktör Kredisi, Tarım Ekipman Kredisi, Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler Kredisi, Pick-Up Türü Arazi Taşıtı Kredisi, TMO Makbuz Senedi'ne Dayalı Kredi, Tarımsal Ürün Kart, Besiciliğe ve Süt Üretimine Yönelik İşletme ve Yatırım Kredileri, Seracılık İşletme ve Yatırım Kredileri, Tarımsal Arazi Kredisi, İmece Kart ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları" olduğunu belirtti. "Bu ürünlerimiz arasında İmece Kart, yakın zamanda hayata geçirdiğimiz en yeni ürünümüz olup, tarımsal üretim yapan müşterilerimizin üretimiyle ilgili olarak ihtiyaç duydukları tarımsal girdilerin finansmanı amacıyla, hasat dönemlerine uygun olarak azami bir yıla varan vadelerde geri ödeme imkânı tanıyan tarımsal kredinin kullanımını sağlayacak ve bankamatik kartı olarak da kullanılabilecek" diyen İnce, anlaşmalı üye işyerlerinde tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot, yem, tarımsal ekipman harcamaları için kullanılan bu kartın, faizsiz dönemli alışveriş imkanıyla da üreticilere önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi.

"AB çalışmaları kredi arzını artırdı"

Türkiye'de tarım sektörüne kullandırılan kredilerdeki büyümenin diğer sektörlerin üzerinde olduğunu söyleyen Suat İnce, "Bunun sebebi finansman kaynaklarına ulaşmakta güçlük çeken çiftçilerin özellikle 2000'li yıllardan itibaren kredi arzından daha fazla pay almaya başlamaları olarak açıklanabilir. Söz konusu gelişmede son dönemlerde tarım sektörüne yönelik gerçekleştirilen düzenleyici faaliyetlerin yanı sıra, Avrupa Birliği katılım süreci kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların da önemli bir payının bulunduğu düşünülmektedir" dedi.

BİZE ULAŞIN