VOB, İMKB'ye taşınıyor

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların, İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ''İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre, piyasada sermaye piyasası araçları ile ekonomik veya finansal göstergeler üzerine düzenlenmiş sözleşmeler, belirlenen esaslar çerçevesinde işlem görebilecek. Hangi dayanak varlık üzerine sözleşme düzenleneceğine İMKB Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine SPK karar verecek.

Piyasada işlem görecek sözleşmenin hükümleri İMKB tarafından ilan edilecek ve bu hükümler ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın işlem yapan tüm tarafları bağlayacak.

Piyasada işlemler üyeler vasıtasıyla gerçekleştirilecek. İMKB Yönetim Kurulu, belirleyeceği kriterlere göre, üyelerin işlem yapma izinlerini sözleşmeler, sözleşme grupları ve pazarlar bazında belirlemeye yetkili olacak.

Piyasaya yapıcıları, sorumlu oldukları sözleşmelerde piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasını teşvik etmek amacıyla kotasyon veren ve bu kotasyon doğrultusunda işlem yapan piyasa üyelerinden oluşacak. Piyasa yapıcıları, piyasa yapıcılığından sürekli veya geçici olarak ayrılmak istediklerinde bunu yazılı olarak İMKB'ye bildirecekler.


İŞLETİM ESASLARI

Piyasada işlemlerin gerçekleştirileceği seansların günleri ve saatleri İMKB Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Günlük fiyat değişim limitlerinde esas alınacak baz fiyat, ilk işlem günü için Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından, diğer günler için ise sözleşmenin önceki günkü uzlaşma fiyatı olarak belirlenecek.

Piyasada gerçekleştirilmiş olan işlemlerin teyidi seans süresi boyunca ilgili işlem sistemi ekranlarından sürekli yapılabileceği gibi, seans sonunda Piyasa üyelerine yazılı ve/veya elektronik ortamda verilebilecek.


İŞLEM TEMİNATLARI

Müşteriler, aldıkları veya almak istedikleri pozisyonlar için üyelere, üyeler de kendileri veya müşterileri adına aldıkları veya almak istedikleri pozisyonlar için Takas Merkezine yönetmelik hükümlerine göre işlem teminatı yatırmak zorunda olacaklar.

SPK, piyasa koşullarındaki gelişmeleri dikkate alarak, gerektiğinde başlangıç ve/veya sürdürme teminat oranlarına ya da tutarlarına asgari bir sınır getirebilecek.

Piyasada işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen veya engelleyebilecek tüm işlemler ve gelişmeler ile beklenmedik diğer olaylar olağanüstü durum olarak kabul edilecek.

İMKB, piyasa işlemlerini ve piyasa işlemlerinin spot piyasa işlemleriyle olan etkileşimini dikkate alarak, piyasada işlemlerin şeffaf, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli piyasa gözetim altyapısını oluşturacak.

İMKB tarafından, piyasaya iletilen emirler veya piyasada gerçekleştirilen işlemler üzerinden, üye, emir işlem veya sözleşme türü bazında İMKB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve SPK tarafından onaylanan miktar veya oranda bir pay alınacak.

BİZE ULAŞIN