Finansal kiralamaya yeni düzenleme

Vakıf Finansal Kiralama AŞ Genel Müdürü Osman Zeki Özger, yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile birlikte sektörün işlem hacminde önemli ölçüde artış beklendiğini ve işletmelerin finansal kiralamadan daha geniş kapsamda faydalanabilmelerine imkan sağlandığını belirtti.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı, 21 Kasım 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasanın sektöre etkisini AA muhabirine değerlendiren Özger, kabul edilen kanun ile 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde finansal kiralama sözleşmelerine konu edilemeyen bazı işlemlerin yasal hale geldiğini belirtti.

Yeni yasa ile birlikte finansal kiralama sektörünün sunduğu hizmetlerin genişleyeceğine dikkati çeken Özger, ''Bu durum göz önüne alındığında, sektörün işlem hacminde önemli ölçüde artış beklenmektedir. Bu yasal düzenleme ile birlikte finansal kiralama sektörünün hedef kitlesini oluşturan işletmelerin finansal kiralamadan daha geniş kapsamda faydalanabilmelerine imkan sağlanmıştır'' dedi.


''SATIP GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ YAPILABİLECEK''

Özger, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra uygulama alanı bulabilecek olan işlemler hakkında şöyle bilgi verdi:

''Satıp geri kiralama (sale and lease back) işlemleri gerçekleştirilebilecek. Leasing sektörü, halihazırda yalnızca yatırımları finanse ederken, böylelikle işletme sermayesini de finanse eder hale gelecektir. İşletme sermayesi finansmanına ihtiyaç duyan işletmeler aktiflerindeki taşınmaz, makine ve tesislerini leasing şirketine satıp, satış bedelini peşin olarak leasing şirketinden tahsil etmek suretiyle bilançolarını likit hale getirip, ortaya çıkan bu fonu işlerine kanalize edebileceklerdir. Leasing şirketine geri ödemelerini ise orta/uzun vadeye yayılmış itfa planına göre kira bedelleri şeklinde gerçekleştirebileceklerdir.


''FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN OPERASYONEL KİRALAMA YAPABİLMELERİ SAĞLANDI''

Özger, finansal kiralama şirketlerinin faaliyet kiralaması (operasyonel kiralama) yapabilmelerinin sağlandığını belirterek, ''Bu işlem türü ile leasing şirketleri işletmelerin kısa vadeli makine ve ekipman ihtiyaçlarına yönelik tedarik hizmeti verilebilecek. Özellikle proje bazlı faaliyet gösteren işletmeler, aldıkları projeye özel makineleri kiralayıp, proje tamamlandığında makineyi iade edebileceklerdir'' dedi.


''MÜTEMMİM CÜZLER BAĞIMSIZ OLARAK LEASİNGE KONU EDİLEBİLECEK''

Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshalarının da leasinge konu olabileceğini ifade eden Özger, şunları kaydetti.

''Maddi olmayan değer niteliğinde olması nedeniyle mevcut Kanun yazılım ve paket programların leasinge konu edilmesine izin vermezken, yeni yasal düzenleme söz konusu programların da lease edilebilmesine imkan tanıyacaktır.

Mütemmim cüzler (makine ve ekipmanların bütünleyici parçaları) bağımsız olarak leasinge konu edilebilecek. Kanundaki düzenleme ile mevcut uygulamada finansal kiralamaya konu edilemeyen eklenti ve bütünleyici parçalar da lease edilebilecek, pek çok işletmenin yatırımlarını tamamlanmasına olanak sağlayacaktır.''

BİZE ULAŞIN