Kademeli sistem uygulanacak

Kentsel rantlar vergilendiriliyor. Son beş yılda gayrimenkul satanlardan talep edilen değer artış kazancı vergisinde, kademeli sistem uygulanacak.
Bir yıl içinde gayrimenkul alıp satandan elde ettiği kârın tamamının vergisi istenirken, ikinci ve üçüncü yılda bu oranın düşürülmesi öngörülüyor. Bir evi olan istisna kapsamında tutulacak.
Yıllık 75-100 bin liraya kadar geliri olan çalışanlara beyanname verme zorunluluğu öngörülüyor.
Elektronik haczin kapsamı genişliyor. lVergi güvenliği artırılıyor, mükellef bilgilerinin güvenliği için bir dizi tedbir alınıyor.
İstihdamı, yatırımları teşvik edecek bazı tedbirler alınıyor.

BİZE ULAŞIN