GSS affından yararlanamayacak vatandaşlar belli oldu

1 Ocak 2012'den beri gelir testine girmeyenler, SGK'nın borçlandırdıkları, gelir testi yaptırıp borçlananlar GSS affına giriyor. Ancak aftan yararlanamayanlar var.

GSS affından yararlanamayacak vatandaşlar belli oldu
6 Haziran tarihli "İsteyen Bağ-Kur borcunu hemen sildirebilecek" başlıklı yazınızı okudum.

Ben 26 yaşındayım (27.08.1988), Haziran 2012'de lisans mezunu oldum ve bu tarihten itibaren herhangi bir yerde işe girmedim, sigortalı çalışmadım. 2012'de çıkan yasaya göre tahakkuk ettirilen GSS prim borçlarından daha yeni haberdar oldum. Şimdiye kadar da gelir testi veya yapılandırma yaptırmadım. Biriken GSS prim borcumu sildirebilmem mümkün mü? İsteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum, müracaat ettiğimde eski borç yine silinir mi veya bunun için 31 Temmuz 2015'i beklemem gerekir mi? (Berk Bengisu)

BU BORÇ SİLİNMEZ YAPILANDIRILABİLİR

- Söz konusu yazıda belirtilen silinecek borçlar, Bağ-Kur prim borçları ile ilgili. Sizin prim borcunuz genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olduğu için silinecek borçlar kapsamında değil. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiğiniz halde gelir testine başvurmamış olduğunuzdan, Torba Kanun ile verilen haktan yararlanarak en geç 30 Eylül 2015 tarihine kadar gelir testine başvurabilirsiniz.

Gelir testi sonucu, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, primleriniz devlet tarafından ödenir ve borç silinir. Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında çıkarsa, aylık priminiz asgari ücretin üçte biri, asgari ücret ile iki asgari ücret arasında çıkarsa asgari ücret, iki asgari ücret ve üzerinde çıkarsa iki asgari ücret tutarı üzerinden yüzde 12 oranında hesaplanarak, prim borcunuz tescil tarihinden itibaren güncellenir.

İsterseniz, güncellenen borç tutarınızın yapılandırılması (taksitlendirilmesi) için en geç 2 Kasım 2015 tarihine kadar başvurabilir ve ilk taksit ödemesi 30 Kasım 2015'te başlamak üzere iki ayda bir 18 eşit taksitte ödeyebilirsiniz.
İsteğe bağlı sigortalı olduğunuzda birikmiş borçlarınızın silinmez, ancak isteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilik için gereken uzun vadeli sigorta kolları ile birlikte genel sağlık sigortası primi de ödeyeceğinizden, ayrıca GSS primi ödemezsiniz.

EMLAK VERGİSİ HİZMET KARŞILIĞI ALINMAZ

* Çok iyi bilinir ki bir vergi bir hizmet karşılığında alınır. Gelir vergisi böyle, temizlik vergisi, vs. böyle. Fakat bir vergi var ki bir hizmet karşılığı alınmıyor, o da bina vergisi. Belediye'nin binaya ne türlü bir hizmeti oluyor ki karşılığında vergi alıyor? Binaya ait giderler zaten sahibi tarafından ödeniyor. Bildiğim kadarıyla, hizmet karşılığı alınmayan bir vergi, vergi değil, haraçtır ve haraç da yasaya aykırıdır. Belediyenin zaten devlet bütçesinden bir payı oluyor. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olacağım. (İklil Kayıhan)

ANAYASAYA AÇIKLIYOR

- Anayasa'nın 73. maddesine göre, herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Gerçek hayatta tam anlamıyla uygulanmasa da vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Yol, su, elektrik olarak bize geri dönmesini temenni ettiğimiz vergi, belirli bir karşılığı olmaksızın kamu hizmetlerinin görülmesi için zora dayanarak, gerçek ve tüzel kişilerden alınan paradır. Genel olarak bir hizmet karşılığında alınmaz. Hizmet karşılığında harç alınır.

Öğretide vergiler genel olarak, gelir üzerinden alınan vergiler, harcama üzerinden alınan vergiler ve servet vergileri olmak üzere üçe ayrılıyor. Gelir ve kurumlar vergisi, gelir üzerinden alınan vergiler; katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi vergiler harcama üzerinden alınan vergiler kapsamında yer alır. Veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisi gibi vergiler ise servet üzerinden alınan vergiler grubunda yer alır.
Buna göre, emlak vergisi, belediyelerin verdiği hizmet karşılığı olarak alınan bir vergi değil, yasa gereği servet üzerinden alınan bir vergidir.
BİZE ULAŞIN