Suriyelilere sahil kentlerinde çalışma izni yok

Suriyelilere sahil kentlerinde çalışma izni yok
Yaklaşık 4 yıldır süren savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için 'çalışma paketi' hazırlandı. İçişleri Bakanlığı, Suriyeliler'in hangi illerde ve sektörlerde çalışacağından, işyeri kotasına kadar birçok başlığı içeren düzenlemeyi Başbakanlık'a gönderdi. Güvenlik ve işgücü açısından sorun yaratacak şehirlerde Suriyeliler çalıştırılamayacak. Sayıları 2 milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacıların hangi sektörlerde ve hangi koşullarda çalışabileceklerine yönelik iki ayaklı bir çalışma yürütülüyor. Suriyeli sığınmacıların kayıt altına alınmalarını, Türk vatandaşlarının işgücü piyasasında mağdur olmasını önleyecek pakette yer alan bazı başlıklar şöyle:
KAYITSIZ SURİYELİ KALMAYACAK: Sigorta ve iş güvenliği yönünden legal zeminde çalışmaları sağlanacak. Geçici kimlik verilecek.
SAHİLDE ÇALIŞMA İZNİ YOK: Antalya, Muğla gibi turizm kentlerinde çalışma izni verilmeyecek.
SANAYİ KENTLERİNDE KOTA: Kocaeli, Gaziantep gibi sanayi kentlerinde bazı işler için yüzde 10 kotası uygulanacak.
PRİMLERİ YATIRILACAK: Suriyeliler asgari ücretin altında çalıştırılmayacak ve primleri ödenecek. Tarım alanında çalışanlar için asgari ücret zorunluluğu aranmayacak.
AÇIK İŞLERDE İSTİHDAM: Türkiye'de yarı zamanlı, mevsimlik işlerde yaklaşık 80 bin açık bulunuyor. Açık işlerin yoğun olduğu illerde mevsimlik işlerde çalışabilecekler.
İZİN SÜRESİ KISALACAK: Yabancı işçiler için önce İçişleri Bakanlığı'ndan sonra Çalışma Genel Müdürlüğü'nden izin gerekiyor. Başvurularda ciddi bir yığılma yaşanıyor. Uzayan izin sürelerinin kısaltılması için de yasal düzenleme yapılıyor.
BİZE ULAŞIN