Ağustos ayı bütçe rakamları açıklandı

Maliye Bakanlığı 2015 yılı Temmuz-Ağustos ayı 'Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nu açıkladı. Buna göre, Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Temmuz ayında 5 milyar 291 milyon TL açık vermiş iken 2015 yılı Temmuz ayında 5 milyar 403 milyon TL açık verdi. 2014 yılı Temmuz ayında 877 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2015 yılı Temmuz ayında 350 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Ağustos ayı bütçe rakamları açıklandı
2014 yılı Temmuz ayında bütçe giderleri 39 milyar 990 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 13,8 oranında artarak 45 milyar 506 milyon TL oldu. 2014 yılı Temmuz ayında faiz hariç bütçe giderleri 35 milyar 576 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı Temmuz ayında yüzde 13,7 oranında artarak 40 milyar 453 milyon TL oldu.
Diğer taraftan 2015 yılı Temmuz ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 oranında artarak 5 milyar 53 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Temmuz ayında 34 milyar 699 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılı Temmuz ayında yüzde 15,6 oranında artarak 40 milyar 103 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 17,1 oranında artarak 35 milyar 994 milyon TL oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon TL ödenekten Temmuz ayında 45 milyar 506 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 39 milyar 990 milyon TL harcama yapıldı.
2015 yılı Temmuz ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon TL ödeneğin yüzde 9,7'si kullanılarak 40 milyar 453 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 oranında artarak 10 milyar 759 milyon TL oldu. 2015 yılı Temmuz ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon TL ödeneğin yüzde 9'u kullanıldı.

2015 yılı Temmuz ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında artarak 1 milyar 697 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon TL ödeneğin yüzde 8,3'ü bu ayda kullanıldı.

2015 yılı Temmuz ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında artarak 4 milyar 13 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 41 milyar 153 milyon TL ödeneğin yüzde 9,8'i bu ayda kullanıldı.
2015 yılı Temmuz ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 oranında artarak 17 milyar 135 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon TL ödeneğin yüzde 9,7'si bu ayda kullanıldı.
2015 yılı Temmuz ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 9 milyar 816 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 747 milyon TL'dir. 2015 yılı Temmuz ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 61 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 427 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılı Temmuz ayında 5 milyar 432 milyon TL sermaye gideri, 613 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 804 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 oranında artarak 5 milyar 53 milyon TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 34 milyar 699 milyon TL iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 15,6 oranında artarak 40 milyar 103 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 oranında artarak 35 milyar 994 milyon TL oldu.
2015 yılı Temmuz ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 2 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Temmuz ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 205 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 154 milyon TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Temmuz ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; damga vergisi yüzde 28,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 24,2, gelir vergisi yüzde 22,3, harçlar yüzde 21,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 18,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 14,8, özel tüketim vergisi yüzde 9,8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 20 oranında artarken, kurumlar vergisi yüzde 490,7 oranında azaldı.

AĞUSTOS 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ağustos ayında 5 milyar 947 milyon TL fazla vermiş iken 2015 yılı Ağustos ayında 5 milyar 238 milyon TL fazla verdi. 2014 yılı Ağustos ayında 8 milyar 706 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Ağustos ayında 8 milyar 856 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

2014 yılı Ağustos ayında bütçe giderleri 32 milyar 38 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 17,2 oranında artarak 37 milyar 546 milyon TL oldu. 2014 yılı Ağustos ayında faiz hariç bütçe giderleri 29 milyar 279 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı Ağustos ayında yüzde 15,9 oranında artarak 33 milyar 928 milyon TL oldu.

Diğer taraftan 2015 yılı Ağustos ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 oranında artarak 3 milyar 618 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Ağustos ayında 37 milyar 985 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılı Ağustos ayında yüzde 12,6 oranında artarak 42 milyar 784 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 13,3 oranında artarak 38 milyar 63 milyon TL oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 37 milyar 546 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 32 milyar 38 milyon TL harcama yapıldı. 2015 yılı Ağustos ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1'i kullanılarak 33 milyar 928 milyon TL gider gerçekleştirildi.
Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 oranında artarak 9 milyar 946 milyon TL oldu. 2015 yılı Ağustos ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon TL ödeneğin yüzde 8,3'ü kullanıldı.
2015 yılı Ağustos ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 oranında artarak 1 milyar 676 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon TL ödeneğin yüzde 8,2'si bu ayda kullanıldı.
2015 yılı Ağustos ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında artarak 3 milyar 55 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 41 milyar 153 milyon TL ödeneğin yüzde 7,4'ü bu ayda kullanıldı.
2015 yılı Ağustos ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında artarak 15 milyar 75 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon TL ödeneğin yüzde 8,5'i bu ayda kullanıldı.
2015 yılı Ağustos ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 7 milyar 53 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 877 milyon TL oldu.
2015 yılı Ağustos ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 675 milyon TL, mahalli idare payları ise 4 milyar 126 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılı Ağustos ayında 2 milyar 643 milyon TL sermaye gideri, 762 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 771 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 oranında artarak 3 milyar 618 milyon TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 37 milyar 985 milyon TL iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 12,6 oranında artarak 42 milyar 784 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında artarak 38 milyar 63 milyon TL oldu.
2015 yılı Ağustos ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında azalarak 2 milyar 876 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ağustos ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 695 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 150 milyon TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ağustos ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; özel tüketim vergisi yüzde 33,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 31, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22,7, harçlar yüzde 19,7, damga vergisi yüzde 19,5, gelir vergisi yüzde 16, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 8,5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 12,9 oranında artarken, kurumlar vergisi yüzde 12,1 oranında azaldı.

OCAK-AĞUSTOS 2015 DÖNEMİ

Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 719 milyon TL açık vermiş iken bu yılın aynı döneminde 639 milyon TL fazla verdi. 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde faiz dışı fazla ise 39 milyar 26 milyon TL olarak gerçekleşti.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe giderleri 285 milyar 885 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 11,8 oranında artarak 319 milyar 713 milyon TL oldu.
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde faiz hariç bütçe giderleri 252 milyar 249 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 11,5 oranında artarak 281 milyar 326 milyon TL oldu.
Diğer taraftan 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında artarak 38 milyar 387 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde 283 milyar 166 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 13,1 oranında artarak 320 milyar 352 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 15,6 oranında artarak 268 milyar 727 milyon TL oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 319 milyar 713 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında artarak 83 milyar 661 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında artarak 13 milyar 717 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artarak 25 milyar 320 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 oranında artarak 119 milyar 943 milyon TL olarak gerçekleşti.
2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azalışla 53 milyar 454 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 6 milyar 368 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 7 milyar 965 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 oranında artarak 29 milyar 999 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde 25 milyar 152 milyon TL sermaye gideri, 5 milyar 45 milyon TL sermaye transferi yapıldı.
Borç verme giderleri 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde 8 milyar 488 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında artarak 38 milyar 387 milyon TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri 283 milyar 166 milyon TL iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 13,1 oranında artarak 320 milyar 352 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında artarak 268 milyar 727 milyon TL oldu.
2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 oranında azalarak 39 milyar 141 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 9 milyar 608 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 876 milyon TL oldu.
Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ocak-Ağustos dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; harçlar yüzde 21,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 19,9, özel tüketim vergisi yüzde 19,6, damga vergisi yüzde 18,4, gelir vergisi yüzde 16,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 15,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14,7, kurumlar vergisi yüzde 1,8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 16,6 oranında arttı.

BİZE ULAŞIN