Yabancı işgücüne engel kalktı

Yabancı işgücüne engel kalktı
Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı işgücü dengesi kurularak nitelikli yabancı işgücünden de yararlanılmasını öngören "Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı", TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, yabancılara çalışma ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usulleri düzenliyor. Tasarı bazı tanımlamalar da yapıyor. "Bağımsız çalışma izni", yabancıya "Türkiye'de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren çalışma izni" şeklinde tanımlanıyor.
BİZE ULAŞIN